Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UPRAVA ZA JAVNE NABAVKE: MODEL INTERNOG AKTA I MODEL INTERNOG PLANA ZA SPREčAVANJE KORUPCIJE U JAVNIM NABAVKAMA USKLAđENI SA ODGOVARAJUćIM PROPISIMA


Uprava za javne nabavke saopštila je da je uskladila Model internog akta i Model internog plana za sprečavanje korupcije u javnim nabavkama, u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Pravilnikom o sadržini akta kojim se bliže uređuje postupak javne nabavke unutar naručioca ("Sl. glasnik RS", br. 83/2015).

Model internog akta možete pogledati ovde.

Model internog plana za sprečavanje korupcije u javnim nabavkama možete pogledati ovde.

Izvor: Vebsajt Uprave za javne nabavke, 13.11.2015.
Naslov: Redakcija