Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O POREZIMA NA IMOVINU: Porez na poklon ne plaća naslednik prvog naslednog reda


Porez na nasleđe i poklon, prema Zakonu o porezima na imovinu ("Sl. glasnik RS", br. 26/2001, "Sl. list SRJ", br. 42/2002 - odluka SUS i "Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 - odluka US, 47/2013, 68/2014 - dr. zakon, 95/2018, 99/2018 - odluka US, 86/2019, 144/2020, 118/2021 i 138/2022), ne plaća naslednik prvog naslednog reda, kao što je supružnik, objavljeno je u Biltenu Ministarstva finansija.

Poreska prijava ne podnosi se za utvrđivanje poreza na nasleđe i poklon, odnosno poreza na prenos apsolutnih prava, po osnovu isprave koju je sastavio, overio ili potvrdio javni beležnik, kako se navodi u Biltenu, odnosno pravosnažne odluke koju je doneo javni beležnik.

Porez na nasleđe i poklon utvrđuje se rešenjem poreske službe nadležne za prijem poreskih prijava, a plaća u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja.

Prema tome, supružnik ima pravo na oslobođenje od poreza za nasleđe i poklon na nasleđe, nezavisno od toga da li je ostvareno po osnovu zakona ili po osnovu zaveštanja.

Porez na nasleđe i poklon utvrđuje se rešenjem poreske službe, pa se i pravo na poresko oslobođenje kad su za to ispunjeni propisani uslovi utvrđuje rešenjem nadležne poreske službe, objašnjeno je u Biltenu.

Kompanija Paragraf Lex ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenetih iz spoljnih sadržaja odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga, proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vesti" su namenjene u svrhu opšteg informisanja.


Izvor: Vebsajt Nova ekonomija, Olivera Bojić, 13.10.2023.
Naslov: Redakcija