Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PRAVILNIK O ORGANIZACIJI, NORMATIVIMA I STANDARDIMA RADA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD: Izmene Pravilnika daće bolji pravni okvir za celokupno postupanje centara za socijalni rad, uključujući i postupanje tog organa u zaštiti od nasilja u porodici


Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju saopštilo je da je aktivno uključeno u sva dešavanja u vezi sa reagovanjem nadležnih organa i medija povodom tragičnog porodičnog nasilja koje se dogodilo u Vršcu.

U tom smislu, ostvareni su blagovremeni kontakti radi pribavljanja osnovnih informacija od Centra za socijalni rad Vršac, koji je postupao u zaštiti majke deteta od nasilja u porodici i Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, koji je izvršio nadzor nad stručnim radom ovog centra.

Po oceni Pokrajinskog sekretarijata kao nadzornog organa, u postupanju pomenutog centra za socijalni rad na zaštiti konkretne porodice od nasilja u porodici bilo je određenih propusta.

Ministarstvo ocenjuje da je u cilju prevencije i suzbijanja nasilja u porodici i zaštite žrtava nasilja neophodno strogo poštovanje zakona i propisanih stručnih standarda u radu svih subjekata koji u skladu sa zakonom učestvuju u tim procesima, kao i njihova adekvatna saradnja.

Doprinos navedenom cilju sigurno će dati i relevantna analiza primene važećih zakona i drugih propisa koji regulišu oblast zaštite od nasilja u porodici, kao i predlozi za njihovu eventualnu izmenu i dopunu koju je Ministarstvo, u saradnji sa Asocijacijom stručnih radnika u socijalnoj zaštiti, započelo pre ovog tragičnog događaja.

Ministar Radomir Dmitrović održao je junu sastanak s predstavnicima Asocijacije, Komore socijalne zaštite i direktorima centara, sa kojeg je upućen poziv na aktivno učešće zaposlenih u centrima na izradi analize primene Pravilnika o organizaciji, normativima i standardima rada centra za socijalni rad ("Sl. glasnik RS", br. 59/2008, 37/2010, 39/2011 - dr. pravilnik, 1/2012 - dr. pravilnik, 51/2019, 12/2020 i 83/2022).

Izmene i dopune tog akta daće bolji pravni okvir za celokupno postupanje centara za socijalni rad, uključujući i postupanje tog organa u zaštiti od nasilja u porodici.

U ostvarenju navedenog cilja je i aktivnost u ispunjavanju obaveza iz Akcionog plana za Poglavlje 23 u procesu pridruživanja Evropskoj uniji.

Ministarstvo je takođe usvojilo Opšti protokol za zaštitu dece od nasilja, a u planu rada Ministarstva za 2022. godinu je i donošenje Zakona o izmenama i dopunama Porodičnog zakona, kojim će se normativno unaprediti i oblast zaštite od nasilja u porodici, u skladu sa donetim strateškim dokumentima i prihvaćenim međunarodnim obavezama Srbije.

Izvor: Vebsajt Vlade, 12.10.2022.
Naslov: Redakcija