Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACIONALNI PORTAL OTVORENIH PODATAKA: Na portalu će biti objedinjeni podaci državnih organa i stavljeni na raspolaganje građanima, privatnom i nevladinom sektoru. On trenutno sadrži 136 otvorenih podataka osam državnih organa, grupisanih u 45 skupova i šest tema i odnedavno je dostupan građanima


Nacionalni portal otvorenih podataka (data.gov.rs) centralno je mesto na kojem će biti objedinjeni podaci državnih organa i stavljeni na raspolaganje građanima, privatnom i nevladinom sektoru. On trenutno sadrži 136 otvorenih podataka osam državnih organa, grupisanih u 45 skupova i šest tema i odnedavno je dostupan građanima.

Tržište otvorenih podataka, samo na teritoriji Evropske unije, procenjuje se na 43 milijarde evra. Ovaj projekat jedan je od prioriteta u radu Vlade, koja će, sa Kancelarijom za IT i e-upravu, nastaviti da podržava uključivanje svih državnih organa u njega, sve dok se na portalu ne budu u kontinuitetu objavljivali podaci. U ovom času jedan od prioriteta je i obezbeđivanje zakonskog okvira.

- U Srbiji ima oko 300 organa državne uprave i lokalne samouprave koji imaju ogromne setove podatka - kaže Mihailo Jovanović, direktor Kancelarije za IT i e-upravu. - Njihovo otvaranje nosi ogroman potencijal, koji bi mogao potpuno da izmeni ekonomsku sliku naše zemlje. Potrebno je samo da pronađemo način da ga pustimo u rad - to ćemo učiniti uključivanjem državnih institucija, građana i civilnog društva u ovaj važan proces.

Karla Herši, stalna koordinatorka Ujedinjenih nacija u Srbiji, istakla je da pored toga što omogućavaju inovacije u poslovanju, čime se stimuliše ekonomski rast, otvoreni podaci doprinose sveobuhvatnom održivom razvoju društva, posebno u oblastima poput obrazovanja, zaštite životne sredine i javnih finansija.

- Podaci omogućavaju i veću transparentnost rada državnih organa i stimulišu uključivanje javnosti u procese odlučivanja - dodala je Karla Herši.

Osim pretraživanja i preuzimanja, korisnici na portalu mogu da diskutuju o podacima ovih državnih institucija i prate njihove aktivnosti.

Na portalu se neće objavljivati podaci koji sadrže lične ili tajne informacije.

Podatke na portalu do sada je objavilo osam državnih organa - ministarstva unutrašnjih poslova, prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, rudarstva i energetike, Uprava za javne nabavke, Agencija za lekove i medicinska sredstva, Agencija za zaštitu životne sredine, Republički geodetski zavod i poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Izvor: Vebsajt Novosti, J. Ž. S., 14.10.2017.
Naslov: Redakcija