Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O OZAKONJENJU OBJEKATA: ONI KOJI SU PODNELI ZAHTEV ZA LEGALIZACIJU DO FEBRUARA 2014. GODINE, A AKO SU DOSTAVILI DOKAZE, PLATIćE TAKSU U ZAVISNOSTI OD KVADRATURE I NAMENE OBJEKATA, NAKON čEGA ćE IMOVINA BITI UPISANA U SVOJINSKU EVIDENCIJU, DOK ćE ONI KOJI NISU PODNELI ZAHTEV DO TOG ROKA, NAKON POPISA INSPEKCIJE, MORATI DA DOSTAVE IZVEšTAJ O ZATEčENOM STANJU OBJEKTA SA ELABORATOM GEODETSKIH RADOVA, DOKAZ O PRAVU SVOJINE, KAO I DA PLATE TAKSU ZA LEGALIZACIJU


Nacrt zakona o ozakonjenju objekata je u javnom interesu građana Srbije, jer će njime biti legalizovano oko 1,5 miliona objekata od kojih su oko 80 odsto stanovi i kuće, izjavila je ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Zorana Mihajlović.

Ona je poručila da svi vlasnici bespravno sagrađenih objekata moraju da ih ozakone i da će po službenoj dužnosti ministarstvo i lokalne samouprave započeti proces ozakonjenja.

Nacrt zakona predviđa smanjenje troškova i neophodne dokumentacije. Do sada je za porodičnu kuću do 100 kvadrata bilo potebno šest dokumenata i 2,855 miliona dinara, dok će se sada tražiti dva dokumenta i 12.000 dinara - 9.000 dinara za izveštaj o zatečenom stanju objekta sa elaboratom geodetskih radova i dokaz o pravu svojine na objektu i 3.000 dinara za taksu lokalnoj samoupravi.

Oni koji su podneli zahtev za legalizaciju do februara 2014. godine, a ako su dostavili dokaze platiće taksu u zavisnosti od kvadrature i namene objekata, nakon čega će imovina biti upisana u svojinsku evidenciju, dok će oni koji nisu podneli zahtev do tog roka, nakon popisa inspekcije, morati da dostave dva dokumenta - izveštaj o zatečenom stanju objekta sa elaboratom geodetskih radova i dokaz o pravu svojine, kao i da plate taksu za legalizaciju.

Zavisno od kvadrature, za stambene objekte taksa će iznositi od 3.000 do 20.000 dinara, a za komercijalne objekte od 50 hiljada do 2 miliona dinara:

do 100 m2 - 3.000 din
od 100 do 200 m2 - 10.000 din
od 200 do 300 m2 - 20.000 din
do 1.000 m2 - 50.000 din
od 1000 m2 - 2.000.000 din

Objekti građeni na klizištima, javnim površinama, zaštićenim zonama i mestima kao što su nacionalni parkovi, neće biti legalizovani, već srušeni.

Državna sekretarka Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Aleksandra Damnjanović, govoreći o novom zakonu ukazala je da se mešaju pojmovi i da je reč o zakonu o ozakonjenju svih nezakonito izgrađenih objekata, što je bitna razlika u odnosu na legalizaciju, jer se novim zakonom prvi put utvrđuje da pitanje ozakonjenja predstavlja javni interes za Srbiju.

Izvor: Vebsajt Tanjug, Redakcija, 16.09.2015.