Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O SPREČAVANJU NASILJA U PORODICI: Svaku prijavu pre pokretanja postupka tužilaštvo detaljno proveri, kako bi sprečilo zloupotrebe prava. Kada utvrdi da su prijave podnete iz drugih pobuda, kao što su neki materijalni interesi, osveta zbog ranijih svađa ili drugih razloga, tužilaštvo po službenoj dužnosti pokreće postupak za lažno prijavljivanje ili ako je dat lažan iskaz za lažno svedočenje


Najveće tužilaštvo u zemlji nadležno za centralne beogradske opštine - Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, za prvih godinu dana primene Zakona o sprečavanju nasilja u porodici ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016), izradilo je zajedno sa drugim nadležnim organima skoro 1.600 individualnih planova za zaštitu žrtva od porodičnog nasilja.

Ovo tužilaštvo je postupalo po čak 322 prijave za nasilje u porodici ili neposrednu opasnost od njega, kao i više od 600 krivičnih prijava za krivično delo nasilje u porodici.

Podaci ovog tužilaštva koje je nadležno za gradske opštine Stari Grad, Vračar, Zvezdara, Savski venac i Palilula, govore o visokom broju prijava nasilja u porodici i još većem broju žrtava i potencijalnih žrtava.

U tom tužilaštvu je rečeno da, svaku prijavu pre pokretanja postupka, tužilaštvo, u saradnji sa policijom, Centrom za socijalni rad i drugim organima detaljno proveri kako bi sprečilo zloupotrebe prava.

Kada utvrdi da su prijave podnete iz drugih pobuda, kao što su neki materijalni interesi, osveta zbog ranijih svađa ili drugih razloga, tužilaštvo po službenoj dužnosti pokreće postupak za lažno prijavljivanje ili ako je dat lažan iskaz - za lažno svedočenje.

Prema podacima Prvog osnovnog tužilaštva, za prvih godinu primene Zakona, policija je prema 322 lica odredile privremenu meru zabrane učiniocu da kontaktira žrtvu nasilja i da joj prilazi.

U 162 slučaja ovih prijava, policija je izrekla i meru privremenog udaljenja učinioca iz stana.

Tužilaštvo je potom podnelo sudu 292 predloga za produženje hitnih mera i to: 221 predlog za produženje privremene mere zabrana učiniocu da kontaktira žrtvu nasilja i da joj se približi i 134 predloga za produženje privremene mere udaljenja učinioca iz stana.

Sud je odbio samo jedan predlog za produženje hitne mere, navodi se u informaciji koja je objavljena na sajtu tužilaštva.

Takođe, od 1. juna 2017. do 1. juna 2018. godine protiv 610 osumnjičenih nasilnika podneta je krivična prijava za krivično delo nasilje u porodici, a prema 186 je određen pritvor.

Za to krivično delo optuženo je 111 lica, dok je sporazum o priznanju krivičnog dela Prvo osnovno tužilaštvo zaključilo sa 104 osumnjičena, na osnovu kojim je 31 okrivljeni osuđen na zatvorsku kaznu, a 73 na uslovnu osudu.

U skladu sa Zakonom, grupe za koordinaciju državnih organa u porodici izradile su ukupno 1.593 planova zaštite i podrške žrtvama nasilja.

Za teritoriju opštine Palilula izrađeno 630 individualnih planova zaštite i podrške žrtvi, za Vračar 423 individualna plana, za teritoriju Zvezdare 190, za Savski venac 139 i za Stari grad 206 individualnih planova.

Nakon sumiranja rezultata rada za godinu dana, tužilac Ljubovoje Đorđević je ocenio da je Zakon dao pozitivne efekte jer je ostvarena multisektorska saradnja na najvišem nivou između njegovog tužilaštva, Centra za socijalni rad, Ministarstva unutrašnjih poslova, zdravstvenih ustanova i drugih državnih organa.

On smatra da je, ovaj vid saradnje doprineo bržem otkrivanju i prepoznavanju nasilja, kao i pružanju zaštite i podrške oštećenima, što je, kako kaže, uticalo i na žrtve nasilja u porodici koje sada imaju više hrabrosti da prijave nasilje i da aktivnije učestvuju u krivičnom postupku.

Žrtve sada imaju poverenje u institucije sistema, što rezultira efikasnijem i bržem otkrivanju ovih krivičnih dela, kao i efikasnom i delotvornom postupanju svih državnih organa, ocenio je Đorđević.

On je poručio da će Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu i u narednom periodu nastaviti da intenzivno preduzima sve mere i radnje propisane zakonom u cilju sprečavanja nasilja u porodici, pružanja zaštite i podrške žrtvama i kažnjavanja učinioca.

O preduzetim aktivnostima, tužilaštvo će javnost blagovremeno obaveštavati, kako bi doprinelo društvenoj osudi porodičnog nasilja.

U Prvom osnovnom tužilaštvu u Beogradu posebno odeljenje za borbu protiv nasilja u porodici formirano je još 2015. godine uz saglasnost Republičkog javnog tužilaštva, dve godine pre početka primene Zakona.

To odeljenje sada čini osam zamenika javnog tužioca koji su specijalizovani za postupanje u slučajevima porodičnog nasilja.

Izvor: Vebsajt Blic, 16.08.2018.
Naslov: Redakcija