Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NARODNA SKUPŠTINA RS: USVOJEN ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLICIJI €� NEODLOżNO POSTUPANJE U SLUčAJEVIMA PRIJAVE NESTAKA LICA, HITNO REAGOVANJE U SITUACIJAMA POVEćANOG RIZIKA, ZA SPECIFIčNE POSLOVE MOGUćNOST STAROSNE PENZIJE SA 52 GODINE żIVOTA


Skupština Srbije usvojila je 16. jula 2015. godine Zakon o izmenama i dopunama Zakona o policiji kojima je utvrđeno da policija odmah počne istragu za nestalom osobom, ako postoje osnovane sumnje da je ta osoba žrtva krivičnog dela.

Zakonom, za koji je glasalo 183 poslanika, dok je jedan bio protiv, je utvrđeno da su policijski službenici dužni da u saradnji s drugim nadležnim organima, udruženjima građana i građanima, odmah preduzmu mere i radnje predviđene ovim i drugim zakonima u cilju pronalaska.

Sadašnja Protivteroristička jedinica (PTJ) i Specijalna teroristička jedinica biće spojene u jednu jedinicu, koja će zadržati naziv SAJ, a u kojoj će se naći najbolji koji prođu psihofizičke provere, a jasno je definisano koje su to specijalne i posebne jedinice, i uslovi za njihovo angažovanje.

Izmenama je previđeno obrazovanje Direkcije policije, a utvrđeno je i da je specijalna jedinica policije - Specijalna antiterostistička jedinica, a da su posebne jedinice policije Žandarmerija, Jedinica za obezbeđenje ličnosti i objekata i Helikopterska jedinica, a u Policijskoj upravi za Grad Beograd - Policijska brigada.

Izmene zakona predviđaju stvaranje sektora za ljudske resurse i za strateško planiranje, međunarodnu saradnju i evropske integracije s obzirom na obaveze iz poglavlja 24 u pregovorima sa EU.

Detaljnije je razrađena odredba o bezbednosnoj proveri, a predviđeno je da se ona vrši i na osnovu zahteva drugog organa.

Precizirane su i procedure za angažovanje specijalnih i posebnih jedinica, postupanje policije u stanju povećanog rizika, koje zahteva delimičnu ili punu pripravnost policijskih službenika na delu Srbije.

Predviđeno je da ministar, na predlog direktora policije, u takvim situacijama i događajima nalaže izvršavanje zadataka prilagođenih nastalim potrebama.

Utvrđeno je i da je penzionisanje i pre ispunjenja opštih uslova za sticanje starosne penzije moguće za one koji navrše 52 godina, a koji su u svojoj karijeri radili na specifičnim i operativnim poslovima.

Zakon stupa na snagu dan po objavljivanju u Službenom glasniku.

Izvor: Vebsajt Beta, 16.07.2015.