Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

JAVNI POZIV ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA AKREDITOVANIM REGIONALNIM RAZVOJNIM AGENCIJAMA ZA SUFINANSIRANJE UčEšćA U PROJEKTIMA OD ZNAčAJA ZA REGIONALNI I LOKALNI RAZVOJ U 2015. GODINI: MINISTARSTVO PRIVREDE ćE SUFINANSIRATI DO 50 ODSTO FINANSIJSKOG UčEšćA KOJE JE OBEZBEDILA ARRA, I TO SAMO ZA OPRAVDANE TROšKOVE, BEZ PDV, A MAKSIMALNI IZNOS ODOBRENE BESPOVRATNE POMOćI NE MOżE PREćI DVA MILIONA DINARA


Ministarstvo privrede Srbije objavilo je javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama (ARRA) za sufinansiranje učešća u projektima od značaja za regionalni i lokalni razvoj u 2015. godini.

Program podrške razvoju regionalne konkurentnosti sprovodi Ministarstvo privrede u saradnji sa Nacionalnom agencijom za regionalni razvoj. Bespovratna sredstva su namenjena za sufinansiranje učešća ARRA u realizaciji projekata od značaja za regionalni i lokalni razvoj, koji su odobreni na javnom konkursu kod domaćeg ili međunarodnog donatora.

Kako se navodi, Ministarstvo privrede će sufinansirati do 50 odsto finansijskog učešća koje je obezbedila ARRA, i to samo za opravdane troškove, bez poreza na dodatu vrednost, a maksimalni iznos odobrene bespovratne pomoći ne može preći dva miliona dinara.

U slučaju da se najmanje 50 odsto jedinica lokalne samouprave obuhvaćenih projektom nalaze u četvrtoj grupi grupi nivoa razvijenosti, odnosno da su izrazito nerazvijene, Ministarstvo privrede će finansirati 75 odsto vrednosti projekta.

Za sufinansiranje mogu konkurisati projekti:

  • za razvoj i unapređenje poslovne infrastrukture, uključujući i osnovnu infrastrukturu koja doprinosi razvoju poslovne infrastrukture,
  • projekti koji doprinose stvaranju povoljnih uslova za poslovanje,
  • otvaranje malih i srednjih preduzeća,
  • povećanje zaposlenosti, inovativnosti i konkurentnosti,
  • poboljšanje poslovne i investicione klime, kao i
  • projekti revitalizacije braunfild lokacija, za uspostavljanje i/ili unapređenje međuopštinske saradnje,
  • projekti javno-privatnog partnerstva,
  • urbano-ruralni projekti i za poboljšanje opštinskih usluga kroz unapređenje servisnih centara za građane i privredu.

Da bi dobile bespovratna sredstva, akreditovane regionalne razvojne agencije prethodno treba da obezbede sredstva za sufinansiranje projekta, a među uslovima su i da nad njima nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije, da imaju izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa, da račun podnosioca zahteva nije u blokadi, da su potpisali ugovor sa predstavnicima domaćeg ili međunarodnog donatora u slučaju sufinansiranja realizacije projekata od značaja za regionalni razvoj.

Javni poziv će biti otvoren do 1. oktobra 2015. godine, odnosno dok se ne utroše raspoloživa sredstva.

Obrazac - Prijava za sufinansiranje projekta možete preuzeti ovde.

Obrazac - Podaci o partnerima možete preuzeti ovde.

Obrazac - Izjava o sagalsnosti sa uslovima Javnog poziva možete preuzeti ovde.

Obrazac - Budžet i struktura finansiranja možete preuzeti ovde.

Izvor: Vebsajt Beta, 16.07.2015.