Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NARODNA SKUPŠTINA RS: ODRżANE SEDNICE ODBORA ZA USTAVNA PITANJA I ZAKONODAVSTVO I ODBORA ZA ODBRANU I UNUTRAšNJE POSLOVE - RAZMOTRENI U SVOJENI POJEDINI AMANDMANI NA PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLICIJI


127. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

Na sednici održanoj 16. jula 2015. godine, Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo razmatrao je amandmane na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o policiji, koji je podnela Vlada.

Odbor je ocenio da su 14 amandmana narodnih poslanika i dva amandmana koje je podneo Odbor za odbranu i unutrašnje poslove u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

40. sednica Odbora za odbranu i unutrašnje poslove

Članovi Odbora za odbranu i unutrašnje poslove su na sednici održanoj 16. jula 2015. godine razmotrili Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o policiji, koji je podnela Vlada.

Narodni poslanici podneli su 14 amandmana na Predlog zakona, od kojih su Vlada i Odbor prihvatili pet.

Odbor je prihvatio amandman kojim je predviđeno da zakon stupi na snagu narednog dana od objavljivanja u "Službenom glasniku", a ne osmog dana kako je prvobitno bilo predloženo.

Odbor je podneo i dva svoja amandmana, na članove 3. i 4. Predloga zakona.

Amandmanom odbora precizirano je da se rukovođenje i odgovornost u Direkciji policije zasnivaju na načelu jednostarešinstva i subordinacije, a precizirano je da se plan aktivnosti za angazovanje posebnih jedinica u slučaju hitnosti može dostaviti naknadno.

Drugim amandmanom odbora preciziran je član zakona koji je u skladu sa u javnosti poznatim "Tijaninim zakonom", kojim je predviđeno da potraga za nestalim licima počne bez odlaganja, po prijemu prijave o nestanku.

Izvor: Press služba Skupštine Srbije, 16.07.2015.