Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PREDLOG ZAKONA O DUALNOM MODELU STUDIJA U VISOKOM OBRAZOVANJU: Primena dualnog modela studija doprineće razvoju istraživanja i inovacija


Vlada Republike Srbije utvrdila je Predlog zakona o dualnom modelu studija u visokom obrazovanju, čija će primena doneti niz koristi za visokoškolske ustanove, poslodavce i studente.

"Vodeći se pozitivnim iskustvima evropskih zemalja ustanovljena je potreba da se u domaćem sistemu visokog obrazovanja omogući organizovanje dualnog modela studija, koji bi bio dovoljno opšti, ali istovremeno fleksibilan i koji bi mogao da se primenjuje u zavisnosti od potreba visokoškolskih ustanova koje nude akademsko i strukovno obrazovanje, a zainteresovane su da njihovi studenti stiču znanja i kroz učenje kroz rad u kompanijama, tako da taj rad bude vrednovan putem školarina, stipendija ili na neki drugi način", navodi se u obrazloženju.

Primena dualnog modela studija, kako se ističe, doprineće razvoju istraživanja i inovacija, jer manje kompanije često nisu u mogućnosti da formiraju istraživačko-razvojne timove, prvenstveno zbog nedostatka odgovarajućeg kadra.

"U toj situaciji, studenti dualnog modela mogu biti spona koja bi kompanijama ukazala na savremena dostignuća i podstakla saradnju univerziteta i kompanija na realizaciji naučno-istraživačkih projekata", dodaje se u saopštenju.

Izvor: Vebsajt Danas, 13.06.2019.
Naslov: Redakcija