Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SAZVANO TREĆE VANREDNO ZASEDANJE NARODNE SKUPŠTINE RS U 2014. GODINI: NA DNEVNOM REDU PREDLOZI FINANSIJSKIH SPORAZUMA I IZVEšTAJI REGULATORNIH TELA


Predsednica Narodne skupštine Maja Gojković sazvala je, na zahtev 205 narodnih poslanika,Treće vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u 2014. godini, za utorak 17. jun 2014. godine, sa početkom u 13 časova.

U zahtevu za održavanje Trećeg vanrednog zasedanja određen je dnevni red sa 10 tačaka i to:

1. Predlog zakona o potvrđivanju Finansijskog ugovora između Republike Srbije i Evropske investicione banke "Rehabilitacija i bezbednost puteva", koji je podnela Vlada (broj 400-1992/14 od 16. juna 2014. godine)

2. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat rehabilitacije puteva i unapređenja bezbednosti saobraćaja) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, koji je podnela Vlada (broj 400-1993/14 od 16. juna 2014. godine)

3. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat rehabilitacije puteva i unapređenja bezbednosti saobraćaja) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj, koji je podnela Vlada (broj 400-1994/14 od 16. juna 2014. godine)

4. Izveštaj o radu Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u periodu od 1. aprila do 30. juna 2013. godine, koji je podnela Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki (broj 02-3646/13 od 30. septembra 2013. godine), sa Informacijom o radu Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u periodu od 1. aprila do 30. septembra 2013. godine (broj 02-3709/13 od 3. oktobra 2013. godine), sa Predlogom zaključka Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava od 16. juna 2014. godine

5. Izveštaj o radu Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u periodu od 1. jula do 31. decembra 2013. godine, koji je podnela Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki (broj 02-662/14 od 31. marta 2014. godine), sa Predlogom zaključka Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava od 16. juna 2014. godine

6. Izveštaj o radu Fiskalnog saveta za 2013. godinu, koji je podneo Fiskalni savet Republike Srbije (broj 02-628/14 od 26. marta 2014. godine), sa Predlogom zaključka Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava od 6. juna 2014. godine

7. Izveštaj o poslovanju Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti za 2013. godinu, sa Finansijakim izveštajem Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti za 2013. godinu i Izveštajem nezavisnog revizora za 2013. godinu, koji je podneo Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti a.d. (broj 02-1238/14 od 30. aprila 2014. godine), sa Predlogom zaključka Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava od 6. juna 2014. godine

8. Predlog odluke o utvrđivanju sastava Komisije za praćenje sprovođenja Nacionalnog akcionog plana za primenu Rezolucije 1325 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija - Žene, mir i bezbednost u Republici Srbiji (2010-2015), koji je podnela Maja Gojković, predsednik Narodne skupštine (broj 02-1983/14 od 13. juna 2014. godine)

9. Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa Srpska napredna stranka (broj 02-1858/14 od 4. juna 2014. godine) (Odbor za odbranu i unutrašnje poslove)

10. Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa Srpska napredna stranka (broj 02-1866/14 od 5. juna 2014. godine) (Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo).

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 16.6.2014.