Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

VISOKI SAVET SUDSTVA: 24. maja 2019. godine ispit za više sudove u Novom Pazaru, Leskovcu i Smederevu


Visoki savet sudstva obaveštava kandidate koji su podneli prijave na oglas za izbor sudija u Viši sud u Novom Pazaru, Viši sud u Leskovcu i Viši sud u Smederevu, koji je objavljen 20. februara 2019. godine, a koji imaju obavezu da polažu ispit na kome se ocenjuje stručnost i osposobljenost kandidata za sudiju koji se prvi put bira (spisak u prilogu br. 1), da će se ispit za više sudove održati dana 24. maja 2019. godine u 09,30 časova u biblioteci Visokog saveta sudstva, ulica Resavska 42, Beogradu.

Razgovor sa kandidatima koji podležu obavezi iz člana 50 stav 3. Zakona o sudijama ("Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 58/2009 - odluka US, 104/2009, 101/2010, 8/2012 - odluka US, 121/2012, 124/2012 - odluka US, 101/2013, 111/2014 - odluka US, 117/2014, 40/2015, 63/2015 - odluka US, 106/2015, 63/2016 - odluka US i 47/2017), obaviće se istog dana, po završetku ispita, a prema rasporedu u prilogu br. 2.

Izvor: Vebsajt Visoki savet sudstva, 13.05.2019.
Naslov: Redakcija