Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O INSPEKCIJSKOM NADZORU: OD INSPEKCIJA SE OčEKUJE DA PRUżAJU VIšE STRUčNE I SAVETODAVNE PODRšKE, KAO I DA IZRIčU PREVENTIVNE MERE KAKO DO NEZAKONITOSTI I šTETE NE BI DOšLO


Od avgusta 2015. godine do sredine maja 2016. godine broj novoregistrovanih privrednih subjekata povećan je za oko 15,5 odsto u odnosu na period od godinu dana ranije, izjavio je državni sekretar Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Željko Ožegović.

To su rezultati primene odredaba Zakona o inspekcijskom nadzoru ("Sl. glasnik RS", br. 36/2015 - dalje: Zakon), koje se odnose na kontrolu neregistrovanih subjekata, a koje su u primeni od 31. jula 2015. godine.

Inače, Zakon je usvojen 15. aprila 2015. godine, a u punoj primeni je od 30. aprila 2016. godine.

Ožegović je naveo da je vidljivo i smanjenje neformalnog rada na crno i da se nada da će se takvi trendovi i nastaviti.

"Ono što je najbitnije je da je Zakon predvideo povećanje transparentnosti rada samih inspekcija, odnosno promenu odnosa prema subjektima nazdora", rekao je Ožegović.

Kako je dodao, inspekcije sada moraju da primenjuju kontrolne liste, da primenjuju naloge, da prave planove…

"To će sve biti javno i transparentno na sajtu i subjekti nadzora moći će da koriguju svoje poslovanje. Nije glavni cilj samo da ih kažnjavamo, već i da pomognemo da posluju u skladu sa propisima", naveo je Ožegović.

On kaže da su se ranije primedbe subjekata nadzora odnosile na samo postupanje inspektora, odnosno dužinu nadzora, profesionalnost i neznanje inspektora.

Ožegović kaže i da je Evropska komisija dala preporuku da je reč o dobrom Zakonu i da se nada da će i sama implementacija biti takva.

"Nastavićemo da konsultujemo privredu, da razgovaramo sa njima i da ono što nije dobro menjamo", rekao je on.

Ožegović navodi i da je donošenje ovog Zakona praktično popunilo pravne praznine i omogućilo usaglašavanje preko 1.000 zakona, uredbi i pravilnika.

On ističe da Zakon "ide" ka tome da se svi koji su pokazali preduzetničke sposobnosti ujedno prevedu u legalne tokove kako ne bi predstavljali nelojalnu konkurenciju onima koji poštuju propise.

Na republičkom nivou ima 3.300 inspektora, od kojih je polovina na terenu.

U planu je novi informacioni sistem koji bi trebalo da bude pušten u rad 2017. godine i da do 2018. godine sve inspekcije budu uključene u njega.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 15.05.2016.
Naslov, Obeležavanje: Redakcija