Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

U PRIPREMI IZMENE I DOPUNE ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU


Ministarstvo pravde Republike Srbije formiralo je radnu grupu sa ciljem donošenja Zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju.

Radna grupa je formirana tako da se obezbedi zastupljenost sudija svih nivoa sudova, uglednih pravnih stručnjaka, predstavnika pravosudnih profesija kao i predstavnika domaćih i međunarodnih organizacija.

Ministarstvo pravde je, prateći primenu propisa u ovoj oblasti, uočilo značajne nedostatke koji utiču na efikasno vođenje postupaka izvršenja i obezbeđenja, iz kog razloga je odlučeno da se "ponovo otvori zakonski tekst i pretresu sve relevantne odredbe", u cilju pronalaženja i propisivanje rešenja koji će sistem izvršenja i obezbeđenja učiniti efikasnijim u praksi.

Pre svega će se raditi na unapređenju odredaba koje se odnose na: nadležnost sudova i javnih izvršitelja, troškove postupka, raspodelu predmeta javnim izvršiteljima u smislu pronalaženja mehanizama za jednaku raspodelu predmeta svim javnim izvršiteljima, način dostavljanja (pri čemu će se insistirati na principu dostavljanja elektronskim putem odnosno putem elektronskog dokumenta), izvršenja na nepokretnim stvarima, prelaz potraživanja, odlaganje izvršenja, pravne lekove...

Zadatak radne grupe je da do 30. septembra 2018. godine, izradi radni tekst Zakona.

Prvi sastanak radne grupe održan je 5. aprila 2018. godine, i na istom je dogovorena dinamika rada, koji članovi radne grupe će biti zaduženi za određene oblasti, kako će se razmatrati predlozi i na koji način će se o istima odlučivati.

Sledeći sastanak je zakazan kroz dve nedelje, kada će se početi sa razmatranjem pojedinačnih odredaba, u skladu sa dostavljenim predlozima.

Izvor: Redakcija, Bojana Kovačević, 16.04.2018.