Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SLUŽBENI GLASNIK RS, BROJ 41 OD 16.4.2014/ODABRANI DOKUMENTI


POTVRĐENI MEĐUNARODNI UGOVORI I DRUGI MEĐUNARODNI SPORAZUMI:

 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, "BOSS PETROL" D.O.O. KRUŠEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 41/2014)
 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA PREDLAGANJE MERA U VEZI SA UKLANJANJEM SPOREDNIH PROIZVODA ŽIVOTINJSKOG POREKLA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2014)
 • ODLUKA O IZMENAMA PRAVILA O RADU DISTRIBUTIVNOG SISTEMA, "CENTAR" D.O.O. KRAGUJEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 41/2014)
 • ODLUKA O IZMENAMA PRAVILA O RADU DISTRIBUTIVNOG SISTEMA, "ELEKTRODISTRIBUCIJA – BEOGRAD" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 41/2014)
 • ODLUKA O IZMENAMA PRAVILA O RADU DISTRIBUTIVNOG SISTEMA, "ELEKTROSRBIJA" D.O.O. KRALJEVO ("Sl. glasnik RS", br. 41/2014)
 • ODLUKA O IZMENAMA PRAVILA O RADU DISTRIBUTIVNOG SISTEMA, "JUGOISTOK" D.O.O. NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 41/2014)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU VELIKIH TEHNIČKIH SISTEMA OD ZNAČAJA ZA ODBRANU ("Sl. glasnik RS", br. 41/2014)
 • ODLUKA O RASPOREDU I KORIŠĆENJU SREDSTAVA ZA PODRŠKU RAZVOJA POSLOVNIH ZONA I UNAPREĐENJE DRUGIH INFRASTRUKTURNIH KAPACITETA U CILJU PRIVLAČENJA INVESTICIJA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2014)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA PODSTICAJE U STOČARSTVU ZA KRAVE DOJILJE ("Sl. glasnik RS", br. 41/2014)
 • PRAVILNIK O UNUTRAŠNJEM REDU I ČUVARSKOJ SLUŽBI SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE "TITELSKI BREG" ("Sl. glasnik RS", br. 41/2014)
 • PRAVILNIK O UPISU UČENIKA U SREDNJU ŠKOLU ("Sl. glasnik RS", br. 41/2014)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA, KRITERIJUMIMA, NAČINU I POSTUPKU ZA STAVLJANJE LEKA NA LISTU LEKOVA, IZMENE I DOPUNE LISTE LEKOVA, ODNOSNO ZA SKIDANJE LEKA SA LISTE LEKOVA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2014)
 • REŠENJE AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 41/2014)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI IZVEŠTAJ INSTITUTA ZA STANDARDIZACIJU SRBIJE ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 41/2014)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA RAZVOJ PLANINSKOG TURIZMA "STARA PLANINA", KNJAŽEVAC ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 41/2014)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "SRBIJAVODE" ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 41/2014)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA REPUBLIČKE AGENCIJE ZA STANOVANJE ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 41/2014)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA STATUT JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "SRBIJAVODE" ("Sl. glasnik RS", br. 41/2014)
 • REŠENJE O DODELI NACIONALNOG SPORTSKOG PRIZNANJA, 05 BROJ 661-2865/2014 ("Sl. glasnik RS", br. 41/2014)
 • REŠENJE O DODELI NACIONALNOG SPORTSKOG PRIZNANJA, 05 BROJ 661-2870/2014 ("Sl. glasnik RS", br. 41/2014)
 • REŠENJE O DODELI NACIONALNOG SPORTSKOG PRIZNANJA, 05 BROJ 661-2875/2014 ("Sl. glasnik RS", br. 41/2014)
 • REŠENJE O DODELI NACIONALNOG SPORTSKOG PRIZNANJA, 05 BROJ 661-2876/2014 ("Sl. glasnik RS", br. 41/2014)
 • REŠENJE O DODELI NACIONALNOG SPORTSKOG PRIZNANJA, 05 BROJ 661-2877/2014 ("Sl. glasnik RS", br. 41/2014)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-2872/2014 ("Sl. glasnik RS", br. 41/2014)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JP "DIREKCIJA ZA IZGRADNJU", ARILJE ("Sl. glasnik RS", br. 41/2014)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA STRUČNE SLUŽBE ZAŠTITNIKA GRAĐANA, BROJ 31-128/2014 ("Sl. glasnik RS", br. 41/2014)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA STRUČNE SLUŽBE ZAŠTITNIKA GRAĐANA, BROJ 31-129/2014 ("Sl. glasnik RS", br. 41/2014)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2014)
 • REŠENJE ODBORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 41/2014)
 • UREDBA O IZDAVANJU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE "IZGRADNJA SPOMEN-HRAMA SVETOG SAVE" ("Sl. glasnik RS", br. 41/2014)
Izvor: Paragraf Lex