Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O OTKLANJANJU POSLEDICA ODUZIMANJA IMOVINE ŽRTVAMA HOLOKAUSTA KOJE NEMAJU ŽIVIH ZAKONSKIH NASLEDNIKA: ZAHTEV ZA VRAćANJE IMOVINE PODNOSI JEVREJSKA OPšTINA, A POSTUPAK VODI AGENCIJA ZA RESTITUCIJU, KOJA UTVRđUJE SVE čINJENICE I OKOLNOSTI I DONOSI REšENJE KOJIM SE ZAHTEV USVAJA I UTVRđUJE IMOVINA KOJA SE PRENOSI U SVOJINU JEVREJSKOJ OPšTINI ILI KOJIM SE ZAHTEV ODBIJA KAO NEOSNOVAN. ZAHTEV ZA VRAćENJE IMOVINE POJEDINAčNIH BIVšIH VLASNIKA PODNOSI SE U ROKU OD TRI GODINE OD DANA STUPANJA ZAKONA NA SNAGU


Narodna skupština Republike Srbije usvojila je 12. februara 2016. godine Zakon o otklanjanju posledica oduzimanja imovine žrtvama Holokausta koje nemaju živih zakonskih naslednika.

U Zakonu se kaže da se finansijska podrška Savezu jevrejskih opština obezbeđuje iz budžeta Srbije, u vidu uplata novčanih sredstva, čiji je ukupan iznos opredeljen na iznos od 950.000 evra na nivou kalendarske godine, na period od 25 godina, počev od 1. januara 2017. godine.

Savez i jevrejska opština upravljaju prihodima i usmeravaju ih u proučavanje i dokumentovanje perioda Holokausta, u naučno-istraživačke projekte u vezi sa Holokaustom, obrazovanje o Holokaustu, finansiranje školovanja i stipendiranja studenata i mladih talentata iz Srbije...

U tom aktu se kaže i da zahtev za vraćanje imovine podnosi jevrejska opština, a da postupak vodi Agencija za restituciju, koja utvrđuje sve činjenice i okolnosti i donosi rešenje kojim se zahtev usvaja i utvrđuje imovina koja se prenosi u svojinu jevrejskoj opštini ili kojim se zahtev odbija kao neosnovan.

Zahtev za vraćenje imovine pojedinačnih bivših vlasnika podnosi se u roku od tri godine od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

Savez jevrejskih opština Srbije izrazio je Narodnoj skupštini, Vladi i građanima Republike Srbije zahvalnost zbog donošenja Zakona ocenjujući da se Srbija time svrstala u red zemalja koje evropskoj porodici služe za primer.

Savez jevrejskih opština ističe da su Srbija, institucije njene zakonodavne i izvršne vlasti, kao i obični ljudi pokazali privrženost ispravljanju višedecenijske nepravde prema svojim jevrejskim sugrađanima stradalim u nacističkom pogromu tokom Drugog svetskog rata.

"Istovremeno mi pripadnici jevrejske zajednice Srbije dobili smo time snažan podstrek za oživljavanje svojih aktivnosti, negovanje kulture i tradicije, što će u konačnom ishodu svakako biti na dobrobit države čiji smo sa ponosom vekovni građani", zaključeno je u saopštenju.

Svetska jevrejska organizacija za restituciju (WJRO) pozdravila je donošenje Zakona i pozvala druge zemlje da slede primer Srbije, jer bi se time odala pošta žrtvama Holokausta, pomoglo preživelima, kao i doprinelo jačanju života jevrejskih zajednica.

Novi Zakon će, obezbediti urgentno neophodna sredstva i imovinu za održanje i oživljavanje života jevrejske zajednice u Srbiji, kao i podržati preživele Holokausta u Srbiji.

Srbija sada postaje jedna od prvih zemalja Istočne Evrope ili sa prostora bivšeg Sovjetskog Saveza koja usvaja takav Zakon, kaže se u saopštenju i dodaje da je on imao podršku celog političkog spektra u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 12.02.2016.
Redakcija