Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

INICIJATIVA ZA IZMENU ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU: PREDLAżE SE DA RODITELJ KOJI NEGUJE TEšKO OBOLELO DETE MOżE BITI NA BOLOVANJU SVE VREME TOKOM TRAJANJA DETETOVOG LEčENJA I ZA TO VREME PRIMATI 100 ODSTO NAKNADE LIčNOG DOHOTKA


Ministarstvo zdravlja predložilo je da roditelj koji neguje teško obolelo dete može da bude na bolovanju sve vreme tokom trajanja detetovog lečenja, dakle, bez vremenskog ograničenja. Predlog podrazumeva da roditelj za to vreme prima 100 odsto naknade ličnog dohotka.

Ovu novinu u Zakonu o zdravstvenom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 109/2005 - ispr., 57/2011, 110/2012 - odluka US, 119/2012, 99/2014, 123/2014, 126/2014 - odluka US, 106/2015 i 10/2016 - dr. zakon) iniciralo je Udruženje dece obolele od raka, zajedno sa resornim ministasrtvom.

"Saslušali smo njihove probleme, ušli u rešavanje, krenuli sa predlozima da roditelji budu sve vreme na bolovanju, bez ograničenja - koliko god je dete bolesno i da im bolovanje bude plaćeno 100 odsto", rekao je ministar Zlatibor Lončar.

Ističe da se u vezi sa ovim predlogom već krenulo u proceduru. "Gledamo šta je od svega toga moguće, ali sigurno je da će veći deo toga biti rešen."

Do sada su roditelji na bolovanju mogli da ostanu do četiri meseca pri čemu primaju 65 odsto naknade.

U svetu godišnje od nekog malignog tumora oboli više od 160.000 dece, a samo u Srbiji oko 350 mališana. Deca u Srbiji najčešće obolevaju od leukemije, tumora u stomaku, ali i glavi. Lečenje je dugotrajno, deca nekada u bolnici borave i do godinu dana. U zavisnosti od vrste bolesti, izlečenje je moguće u više od 70 odsto slučajeva. Ipak, najtežu bitku ne uspe da dobije oko 50 dece.

Izvor: Vebsajt RTS, Ana Stamenković, 14.02.2016.
Redakcija