Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O OZAKONJENJU OBJEKATA: ODGOVORI MINISTARSTVA GRAđEVINARSTVA, SAOBRAćAJA I INFRASTRUKTURE NA PITANJA O LEGALIZACIJI


Zakon o ozakonjenju objekata ("Sl. glasnik RS", br. 96/2015 - dalje: Zakon) stupio je na snagu 27. novembra 2015. godine.

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture daje odgovore na neka od pitanja vlasnika nelagalno sagrađenih objekata.

* Možete li da me uputite na sajt na kome mogu naći važeći pravilnik o obračunavanju površine objekta koji se treba legalizovati?

Zakon o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014 i 145/2014), u delu u kome se određuje taksa za ozakonjenje zavisno od površine objekta, poznaje i primenjuje termin "korisna površina".

* Na placu dobijenom od Opštine Golubac otac je izgradio vikendicu u naselju Ridan za koju ima građevinsku dozvolu. Ja, kao naslednik, želeo bih da je legalizujem, pa bih vas zamolio da mi objasnite proceduru i kome da se obratim.

Objekat koji ste opisali nije predmet ozakonjenja. Možete se obratiti nadležnom opštinskom organu zahtevom za izdavanje upotrebne dozvole u redovnom postupku. Upotrebna dozvola se izdaje u skladu sa propisima koji su važili u vreme izgradnje predmetnog objekta.

* Živim u Batajnici u porodičnoj kući od 64 kvadrata koja je napravljena 1960. Imamo i dozvolu za dogradnju stambene zgrade i pomoćnih objekata. Moj otac i njegov brat su se razdvojili i izvršili deobu stambenog dela 1974. Pošto je krov na kući bio dotrajao, tražili su dozvolu za zamenu krova i tom prilikom je u tavanskom prostoru napravljen stambeni deo. Geometar je 2002. snimio stanje na građevinskoj parceli u izvršili smo upis stanja u katastar. Zbog nejasnog zakona i nezainteresovanosti strica, posao legalizacije nisam dovršio. Stric je 2014. preminuo, ja i dalje želim da taj posao dovršim. Stanje je komplikovano, tako da mi je potrebna savet pomoć kome da se obratim.

Ako niste podneli zahtev za legalizaciju, vaš objekat će biti evidentiran u skladu sa Zakonom o ozakonjenju, a nadležni organ će vas obavestiti o daljem toku postupka i eventualno dokumentaciji koja nedostaje, kada izvrši proveru prethodnih uslova za ozakonjenje. Postupak se vodi po službenoj dužnosti, a u skladu sa odredbama Zakona, možete i sami obavestiti građevinsku inspekciju da imate nezakonito izgrađen objekat, s obzirom na to da vaša nepokretnost nije vidljiva na satelitskom snimku.

* Pre 3 godine sam se razvela i tom prilikom smo podelili imovinu napola. Zahtev za legalizaciju je podnet dok smo još bili u braku na ime bivšeg supruga. Kakva je procedura u tom slučaju?

Po stupanju na snagu Zakona o ozakonjenju, dopisom se možete obratiti nadležnom organu (kome je predat zahtev za legalizaciju) i obavestiti o činjenici koja je nastala posle predaje zahteva za legalizaciju, odnosno o činjenici da je vaš nezakonito izgrađeni objekat u međuvremenu podeljen kao bračna tekovina i da istovremeno tražite da vam nadležni organ po tom osnovu prizna status stranke u postupku ozakonjenja. Rešenje o ozakonjenju, u tom slučaju, glasilo bi na ime vašeg bivšeg supruga i na vaše ime.

* Vlasnik sam kuće u Prokuplju upisane u katastar ove godine. Kuća je završena 1991. i plaćam porez na nju. Obilaznica oko Prokuplja je 2009. trasirana i prolazi baš iznad moje kuće i mog imanja. Hoću li imati problema oko legalizovanja objekta po novom zakonu? Objekat je građen bez građevinske dozvole.

U delu postupka u kome se utvrđuje ispunjenost prethodnih uslova za ozakonjenje, nadležni organ će proveriti i da li je vaš objekat izgrađen na javnoj površini ili u zaštitnoj zoni nekog javnog dobra, i u zavisnosti od ove činjenice biće nastavljen postupak ili će biti doneto rešenje kojim se zahtev odbija.

* Da li je moguće legalizovati objekat (kuću) staru 20 godina koja se nalazi na metar od puta? Put nije magistralni.

Vaš objekat može biti ozakonjen ako upravljač javnog puta da saglasnost za ozakonjenje. Saglasnost, po službenoj dužnosti pribavlja organ nadležan za ozakonjenje.

* Potrebno je legalizovati prvi sprat kuće čije je prizemlje inače uknjiženo, a za gornji sprat postoji projekat i građevinska dozvola u originalu iz 1939. Do sada objekat nije uknjižen u katastru nepokretnosti. Da li će po novom zakonu o legalizaciji taksa biti niža nego što je dosad plaćana ako bi vlasnici pristupili procesu legalizacije kada se donese novi zakon? Kako su nam pravnici rekli, vlasnici imaju pravo po odnošenju na uvid Opštini građevinske dozvole i projekta iz 1939, da uknjiže deo kuće i na osnovu postojeće građevinske dozvole iz 1939. s obzirom na to da je prvi sprat izgrađen pre 1954. god.

S obzirom na to da postoji izdata građevinska dozvola, deo objekta - prvi sprat kuće - nije predmet ozakonjenja u skladu sa Zakonom o ozakonjenju objekata, već je propisano da se u tim situacijama ishoduje upotrebna dozvola u redovnom postupku, ali po propisima koji su važili u vreme izgradnje objekta. Zakonom je predviđena taksa za porodične stambene objekte i stanove do 100 kvadrata u iznosu od 5.000 dinara, a za porodične stambene objekte i stanove do 200 kvadrata, taksa u iznosu od 15.000 dinara.

* Imam lokacijsku dozvolu od 2014. U martu i aprilu iste godine sam podigao kuću (omalterisana iznutra, sve instalacije - voda, struja, grejanje - urađene + PVC stolarija ugrađena). Nastala je "teška" situacija i nisam ishodovao građevinsku dozvolu koja me košta oko 550.000 dinara? Kada je rađeno orto-foto snimanje? Da li ću moći ozakoniti svoju kuću od 130 kvadrata?!

Objekat koji ste opisali jeste objekat koji je predmet ozakonjenja. Prema vremenu kada ste objekat završili u konstruktivnom smislu, objekat će biti "vidljiv" na orto-foto snimku. Umesto 550.000 dinara, propisana taksa za vaš objekat će iznositi 15.000 dinara, a od dokumentacije ćete pribaviti izveštaj o zatečenom stanju sa elaboratom geodetskih radova i dokaz o pravu svojine na građevinskom zemljištu na kome je nezakonito izgrađeni objekat sagrađen.

* Da li ću moći da legalizujem kuću od 80 metara kvadratnih, koja je izgrađena prošlog leta? Legalno sam pokušala, ali zbog parcelacije zemljišta sam odustala, jer bi me to previše koštalo. A od komšija niko nije zainteresovan da iznos podelimo, jer su oni predali za legalizaciju mnogo ranije. Upustila sam se u nelegalan posao da bih se sa porodicom uselila, jer više nemam od čega da plaćam kiriju. Ovo bi mi bila jedina moguća šansa. Inače u pitanju je opština Voždovac, tačnije Rakovica Selo.

Vaša kuća može biti predmet ozakonjenja, a umesto naknade za uređivanje građevinskog zemljišta, za vaš objekat je predložena taksa za ozakonjenje u iznosu od 5.000 dinara. Ukupni troškovi ozakonjenja za vaš objekat ne bi trebalo da pređu iznos od 12.000 dinara.

Izvor: Vebsajt Novosti, 11.02.2016.
Redakcija