Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ODLUKE O KUĆNOM REDU U STAMBENIM ZGRADAMA U BEOGRADU: Biće uređeno vreme kućnog mira, izdavanje zajedničkih prostorija, kao i dozvoljeni nivo buke. Umesto odmora od 13 do 17 i od 22 do šest, ubuduće će kućni red morati da se poštuje od 16 do 18 i noću, od 22 do sedam sati


Nacrt odluke o kućnom redu u stambenim zgradama u Beogradu je pripremljen, i nakon što ga usvoji Gradsko veće, naći će se na dnevnom redu za usvajanje na nekoj od narednih sednica Skupštine grada. Posle toga, stanari će imati obavezu da primenjuju nova pravila življenja u višespratnicama. Ovom Odlukom, između ostalog, biće uređeno vreme kućnog mira, izdavanje zajedničkih prostorija, kao i dozvoljeni nivo buke. Tako, na primer, umesto odmora od 13 do 17 i od 22 do šest, ubuduće će kućni red morati da se poštuje od 16 do 18 i noću, od 22 do sedam sati.

U Sekretarijatu za komunalne i stambene poslove ističu da je promena neophodna, kako bi se uskladila sa Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada ("Sl. glasnik RS", br. 104/2016 - dalje: Zakon), kao i sa novim uslovima življenja u stambenim zgradama.

- Prema radnoj verziji nove odluke, vikendom će satnica biti drugačija u odnosu na radne dane. Subotom će tišina trajati do osam ujutru, a nedeljom do 10 ujutru - kaže Nikola Kovačević, gradski sekretar za komunalno-stambene poslove.

U Udruženju profesionalnih upravnika Beograda takođe smatraju da odluka mora da se menja.

- Radovi u zgradama sada mogu da počnu u šest ujutru, što je za sadašnje uslove života neodrživo - objašnjava Đorđe Aleksić iz Udruženja profesionalnih upravnika Beograda. - Kada neko remeti kućni mir, po sadašnjoj Odluci o kućnom redu u stambenim zgradama ("Sl. list grada Beograda", br. 12/96 - prečišćen tekst, 14/96 - ispr., 6/99 i 11/2005), se poziva Komunalna policija, koja samo može da opomene stanare, a, ukoliko ne postupe u skladu sa opomenom, upravnici ih prijavljuju komunalnoj inspekciji. Međutim, za bilo kakvo kažnjavanje ona mora da zatekne narušavanje kućnog reda, što se retko dešava. Moraju se uvesti konkretnije i efikasnije mere.

Još jedna od nelogičnosti je i ta što se po postojećoj Odluci, zajedničke prostorije u zgradi ne smeju davati u zakup, što je u suprotnosti sa Zakonom, koji to omogućava. Ovom Odlukom i to bi trebalo da bude usklađeno.

JOŠ jedna od stavki iz postojeće Odluke o kućnom redu jeste da stanar koji baca smeće oko zgrade može biti kažnjen samo ako bude zatečen u prestupu.

- Mora se omogućiti da Komunalna policija može da kažnjava i na osnovu fotografije ili snimka sa sigurnosnih kamera. Jer, komunalci u većini slučajeva neće zateći onoga ko baca smeće oko zgrade - objašnjava Đorđe Aleksić, iz Udruženja profesionalnih upravnika Beograda.

Izvor: Vebsajt Novosti, M. Stanojković, 12.01.2019.
Naslov: Redakcija