Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

SAVET EVROPE: Srbija unapredila mere u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma


Srbija je unapredila mere u oblasti borbe protiv pranja novaca i finansiranja terorizma, navodi se u objavljenom izveštaju iz Saveta Evrope.

Takođe, navodi se i da je Srbija napravila značajan napredak u usklađivanju sa međunarodnim standardima u ovim oblastima.

Telo Saveta Evrope zaduženo za borbu protiv pranja novca, Manival, navodi da su pozitivni koraci Srbije doveli i do podizanja rejtinga zemlje sa "delimično usklađenog" na "u velikoj meri usklađenog" u četiri oblasti koje se odnose na delatnosti određenih nefinansijskih preduzeća i profesija, kao i u oblasti međunarodne saradnje.

U izveštaju se dodaje da je rejting Srbije snižen jedino u oblasti "novih tehnologija", gde su uvedeni novi zahtevi koji se odnose na virtuelna sredstva.

"Srbija je uspešno ispunila opšta očekivanja Manivala i rešila većinu, ako ne i sve, nedostatke tehničke usklađenosti u roku od pet godina nakon usvajanje izveštaja o međusobnoj evaluaciji. Postignuta je puna usklađenost sa pet od 40 preporuka Radne grupe za finansije (FATF) koje se odnose na međunarodne standarde u oblasti borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma. Manji nedostaci postoje u sprovođenju 34 preporuke gde je konstatovano da je Srbija 'usklađena u velikoj meri'. Jedna preporuka (o novim tehnologijama) ostaje 'delimično usklađena', a Srbija nema 'neusaglašene' preporuke", navodi se u izveštaju Saveta Evrope.

U tekstu se, među pozitivnim pomacima Srbije, navode izmene zakonodavstva kada je reč o identifikaciji klijenata kazina i transakcijama većim od 2.000 evra.

Srbija je napravila i neophodne korake u oblasti licenciranja računovođa i agenata za nekretnine sa ciljem sprečavanja kriminalaca i njihovih saradnika da budu profesionalno akreditovani i da poseduju kontrolu ili upravljanje u takvim preduzećima.

U oblasti međunarodne saradnje, finansijski supervizori u Srbiji su sada jasno ovlašćeni da sarađuju sa stranim partnerima, a nametnuta je opšta obaveza nadzornim organima da uspostavi odgovarajuće mere zaštite i poštuje zahteve poverljivosti.

Manji nedostaci konstatovani su u definisanju stvarnih vlasnika, evidenciji pridržavanje uslova koje ispunjavaju advokati i notari, kao i u primeni protivmera srazmernih identifikovanim rizicima.

Izvešaj beleži i značajan napredak u implementaciji novih zahteva kada je reč o virtuelnoj imovini u Srbiji, ali i definiše strateške nedostatke u toj oblasti, gde je rejting Srbije smanjen sa "u velikoj meri usklađen" na "delimično usklađen".

U Strazburu navode da sledeći izveštaj Srbije o ispunjavanju standarda u oblasti borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma očekuju za dve godine.

Kompanija Paragraf Lex ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenetih iz spoljnih sadržaja odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga, proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vesti" su namenjene u svrhu opšteg informisanja.

Izvor: Vebsajt B92, 13.12.2021.
Naslov: Redakcija