Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODRŽAN SASTANAK RADNE GRUPE ZA PRAĆENJE PRIMENE JEDINSTVENOG PROGRAMA REŠAVANJA STARIH PREDMETA: DONET ZAKLJUčAK DA SUDIJE KOJE POSTUPAJU U 20 NAJSTARIJIH PREDMETA, PREMA DATUMU INICIJALNOG AKTA U OSNOVNIM I VIšIM SUDOVIMA, ISTE REšE U SKLADU SA SUDSKIM POSLOVNIKOM, DA PREDMETI BUDU EKSPEDOVANI IZ SUDOVA DO 1. JUNA 2016. GODINE


Radna grupa za praćenje primene Jedinstvenog programa rešavanja starih predmeta, održala je sastanak 11. decembra 2015. godine u Vrhovnom kasacionom sudu.

Na sastanku su članovi Radne grupe izveštavali o sprovođenju mera iz pojedinačnih programa rešavanja starih predmeta u sudovima u kojima su doneti, a potom je analizirana realizacija mera predviđenih Jedinstvenim programom rešavanja starih predmeta i Posebnim programom mera za rešavanje starih izvršnih predmeta.

Na sastanku je donet Zaključak, da sudije koje postupaju u 20 najstarijih predmeta prema datumu inicijalnog akta u osnovnim i višim sudovima, iste reše u skladu sa Sudskim poslovnikom ("Sl. glasnik RS", br. 110/2009, 70/2011, 19/2012, 89/2013 i 96/2015) - da predmeti budu ekspedovani iz sudova do 1. juna 2016. godine.

Izvor: Vebsajt Vrhovni kasacioni sud, 14.12.2015.
Naslov: Redakcija