Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OVERA ELEKTRONSKIH KOPIJA ISPRAVA OD STRANE JAVNOG BELEŽNIKA: Primena Zakona o dopuni Zakona o overavanju potpisa i prepisa od 21. novembra 2018. godine


Zakon o dopuni Zakona o overavanju potpisa i prepisa ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018) koji je donela Narodna skupština Republike Srbije, na Trećoj sednici Drugog redovnog zasedanja, 9. novembra 2018. godine počinje da se primenjuje 21. novembra 2018. godine.

Zakon o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa ("Sl. glasnik RS", br. 93/2014 i 22/2015), dopunjen je tako što u članu 26. posle stava 2. dodaje se stav 3. koji glasi:

"Javni beležnik potvrđuje da je elektronska kopija isprave istovetna sa kopiranom ispravom, tako što se u njegovom prisustvu podneta isprava digitalizuje i potom javni beležnik u tako digitalizovanu elektronsku kopiju isprave unosi svoj kvalifikovani elektronski pečat kojim potvrđuje da je elektronska kopija isprave istovetna podnetoj ispravi.".

Članom 26. Zakona o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa ("Sl. glasnik RS", br. 93/2014, 22/2015 i 87/2018) uređuje se način na koji javni beležnik overava kopije isprava. Radi se o overavanju kopije koja se javnom beležniku podnese u papirnom obliku, a u papirnom obliku nalazi se i original isprave.

Izvor: