Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O USLUGAMA: RASPRAVA ćE TRAJATI DO 6. DECEMBRA 2015. GODINE


Ministartsvo trgovine, turizma i telekomunikacija u postupku pripreme Nacrta zakona o uslugama, sprovodi javnu raspravu o nacrtu ovog zakona do 6. decembra 2015. godine.

Prezentacija i rasprava o predloženom Nacrtu zakona biće organizovana u saradnji sa Privrednom komorom Srbije 20. novembra 2015. godine sa početkom u 11 časova u Beogradu, Privredna komora Srbije, Terazije 23, velika sala.

Pozivaju se predstavnici organa i organizacija, jedinica lokalnih samouprava, poslovnih udruženja, privrednih subjekata, stručne javnosti, međunarodnih organizacija, kao i druga zainteresovana lica da primedbe, predloge i sugestije, za vreme trajanja javne rasprave dostave Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija putem elektronske pošte na e-mail: bojana.amanovic@mtt.gov.rs ili poštom na adresu: Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd, sa naznakom "Javna rasprava- Nacrt zakona o uslugama".

Po okončanju postupka javne rasprave Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija će analizirati sve predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi, sačiniti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona i pripremiti konačnu verziju Nacrta zakona za razmatranje na sednici Vlade Republike Srbije.

Izvor: Vebsajt Ministartsvo trgovine, turizma i telekomunikacija, 12.11.2015.
Naslov: Redakcija