Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

KOMPANIJA PARAGRAF ODRŽALA DRUGI DAN OBUKE ZA POLAGANJE ISPITA ZA SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKE: BEOGRAD, 13.11.2015. GODINE


U organizaciji kompanije Paragraf, 12. i 13. novembra 2015. godine održava se peta po redu pripremna obuka za polaganje ispita za službenika za javne nabavke. Program obuke je podeljen u dva dana, i u potpunosti prilagođen ispitnim oblastima propisanim Pravilnikpm o načinu i programu stručnog osposobljavanja i načinu polaganja stručnog ispita za službenika za javne nabavke ("Sl. glasnik RS", br. 77/2014 i 83/2015 - dalje: Pravilnik).

Zbog velikog interesovanja korisnika, izvršenog usklađivanja Pravilnika sa odredbama izmena i dopuna Zakona o javnim nabavkama, i činjenice da je Uprava za javne nabavke počela sa organizacijom i realizacijom ispita za sticanje sertifikata za službenika za javne nabavke prema odredbama izmenjenog Zakona o javnim nabavkama, kompanija Paragraf organizuje obuku usklađenu sa odredbama novih i izmenjenih propisa.

Polaznici obuke su prevashodno predstavnici naručilaca koji sprovode postupke javnih nabavki, ali i značajan broj predstavnika ponuđača koji učestvuju u postupcima javnih nabavki.

Drugog dana obuke, održana su predavanja planirana prema programu obuke za taj dan, od strane predavača:

- Natalija Radošević, Licencirani službenik za javne nabavke sa višegodišnjim iskustvom (Konkursna dokumentacija - priprema, sadržina, objavljivanje, izmene i dopune; Uslovi za učešće u postupku javne nabavke i dokazivanje ispunjenosti uslova;);

- Tatjana Ribić, Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki (Tehničke specifikacije; Kriterijumi za dodelu ugovora; Zaštita prava u postupku javne nabavke; Ništavost ugovora; Kaznene odredbe - prekršaji);

- Dragana Marić, Uprava za javne nabavke (Negativne reference; Ponuda - podnošenje i važenje; Rokovi u postupku javne nabavke; Prijem i otvaranje ponuda; Dodela ugovora, odluka o obustavi postupka; Ugovor o javnoj nabavci; Evidencija i izveštaji o javnim nabavkama;)

Na kraju predavanja predviđenih za drugi dan obuke, odgovarano je na pitanja učesnika u vezi sa nedoumicama koje se odnose na ispit, kao i praktičnu primenu Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), izvršena provera znanja polaznika kroz primere iz prakse, i dodeljeni su sertifikati o pohađanju pripremne obuke.

Svi polaznici obuke, uz plaćenu kotizaciju, dobijaju GRATIS - komplet od tri knjige iz oblasti javnih nabavki, i to:

• I KNJIGA: Novi priručnik za primenu Zakona o javnim nabavkama, sa tumačenjem najnovijih izmena i dopuna propisa, stavovima nadležnih institucija i modelima akata;

• II KNJIGA: Zbirka propisa za sprovođenje postupaka javnih nabavki,

• III KNJIGA: Vodič za polaganje ispita za službenika za javne nabavke.

Izvor: Redakcija, 13.11.2015.