Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA: Rasprava će trajati do 29. oktobra 2019. godine


U postupku pripreme Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima, Ministarstvo privrede sprovodi javnu raspravu o Nacrtu zakona, koji je sastavni deo ovog programa.

Javna rasprava o Nacrtu zakona sprovodi se u periodu do 29. oktobra 2019. godine.

Nacrt zakona pripremila je Posebna radna grupa za pripremu teksta Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima, u čijem radu su učestvovali predstavnici organa čiji je delokrug povezan sa sadržinom ovog zakona.

Pored predstavnika Ministarstva privrede, u radu na pripremi Nacrta zakona učestvovali su i predstavnici Ministarstva finansija, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Agencije za privredne registre, Komisije za hartije od vrednosti, Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, Privredne komore Srbije, Centra za evropske politike i Inicijative digitalna Srbija.

Primedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se Ministarstvu privrede, putem elektronske pošte na adresu: privrednadrustva@privreda.gov.rs ili pisanim putem na adresu Ministarstvo privrede, Kneza Miloša 20, 11000 Beograd, sa napomenom: "Za javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima".

Po okončanju javne rasprave, Ministarstvo privrede analiziraće sve primedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi i sačiniće izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona i u roku od 15 dana od dana okončanja javne rasprave isti objaviti na internet stranici Ministarstva privrede i na portalu e-uprave.

Izvor: Vebsajt Ministarstva privrede, 10.10.2019.
Naslov: Redakcija