Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

OBJAVLJEN NOVI NACRT USTAVNIH AMANDMANA U OBLASTI PRAVOSUĐA


Ministarstvo pravde objavilo je 15. oktobra 2018. godine na svojoj internet prezentaciji novi Nacrt ustavnih amandmana u oblasti pravosuđa koji je unapređen sa komentarima stručne javnosti koji su bili izneti na okruglom stolu Ministarstva pravde održanom u hotelu Metropol.

Ministarstvo pravde podseća da je od maja 2017. godine do danas organizovalo dve faze javnih rasprava u okviru kojih je održano više od 10 okruglih stolova širom Srbije.

Prva verzija radnog teksta amandmana Ministarstva pravde na Ustav Republike Srbije u delu koji se odnosi na pravosuđe je objavljen 22. januara 2018, nakon čega je sproveden drugi krug javne rasprave.

Na osnovu zaključaka javne rasprave radni tekst amandmana je revidiran, a veliki deo iznetih sugestija stručne javnosti je prihvaćen. Revidirani radni tekst amandmana na Ustav Republike Srbije, Ministarstvo pravde je objavilo 13. aprila 2018. godine i isti je prosleđen Venecijanskoj komisiji na mišljenje.

Komisija je detaljno razmotrila tekst Nacrta ustavnih amandmana i na određene odredbe dala komentare i preporuke. Ministarstvo pravde je 11. septembra 2018. godine objavilo novi Radni tekst predloga ustavnih amandmana koji je u potpunosti usaglašen sa preporukama Venecijanske komisije.

Povodom novog Nacrta, Ministarstvo pravde je organizovalo okrugli sto na kojem su prisustvovali predstavnici svih relevantnih pravosudnih institucija i organizacija civilnog društva, kao i međunarodnih institucija kojima su predstavljeni amandmani.

Nakon detaljnih razmatranja komentara koji su se mogli čuti na okruglom stolu, Ministarstvo pravde objavilo je četvrtu revidiranu verziju Nacrta ustavnih amandmana.

Izvor: Vebsajt Ministarstva pravde, 15.10.2018.
Naslov: Redakcija