Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

REZULTATI RADA MINISTARSTVA PRAVDE U PROTEKLIH 100 DANA: Novi zakoni, borba protiv korupcije i unapređenje uslova rada sudova i tužilaštava


Prvih 100 dana rada Vlade Republike Srbije su prilika za sumiranje rezultata i po pojedinačnim ministarstvima. Tako se u najznačajnije rezultate Ministarstva pravde mogu izdvojiti novi zakoni, borba protiv korupcije i unapređenje uslova rada sudova i tužilaštava.

1. Rezultati sprovođenja Zakona o sprečavanju nasilja u porodici

Novi Zakon o sprečavanju nasilja u porodici ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016) podstakao je potencijalne i stvarne žrtve da prijave nasilje. Uvedene su hitne mere – zabrana prilaska žrtvi i udaljenje nasilnika iz kuće.

Policija i tužilaštvo sada imaju snažno oruže u borbi protiv porodičnog nasilja. Formiran je Savet za suzbijanja nasilja u porodici 13. jula 2017. godine.

Od početka primene zakona do kraja avgusta 2017. godine bilo je preko 9.400 razmotrenih slučajeva nasilja u porodici, skoro 4.000 predloga za produženje hitne mere, 3.811 usvojenih predloga i 2.160 izrađenih individualnih planova zaštite žrtava.

2. Borba protiv korupcije i organizovanog kriminala

Započeto je sprovođenje projekta "Prevencija i borba protiv korupcije", koji finansira Evropska unija.

Cilj projekta je uspešna implementacija novog Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016), kojim se uvode "udarne grupe" u tužilaštvima, usko specijalizovani timovi profesionalaca, koji će se baviti samo korupcijom i finansijskim kriminalom.

Potpisan je Memorandum o saradnji sa Finansijskom policijom Italije u cilju razmene iskustava i bolje saradnje dve države u borbi protiv finansijskog kriminala i korupcije.

3. Oportunitet

Sredstva dobijena od odlaganja krivičnog gonjenja – oportuniteta u vrednosti od oko 2.9 miliona evra raspoređena su na 98 projekata iz oblasti zdravstva, kulture, prosvete, socijalne zaštite...

4. E-pravosuđe

Potpisani su sporazumi o elektronskoj razmeni podataka sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i Agencijom za privredne registre, čijom realizacijom se utiče na smanjenje trajanja sudskih postupaka i brži i kvalitetniji rad sudija i tužilaca.

Počela elektronska razmena podataka između socijalnog osiguranja i pravosudnih organa u cilju lakšeg pristupa informacijama sudija i tužilaca.

Projekat elektronske razmene podataka, koji sprovodi Ministarstvo pravde omogućiće ubrzavanje postupaka i rad drugih državnih organa, jer će neophodni podaci biti dostupni jednim klikom.

Izrađene su nove internet prezentacije sudova u cilju unapređenja transparentnosti njihovog rada u sadržajnom, tehničkom i grafičkom smislu.

Unapređen je rad internet prezentacije i aplikacije za mobilni Portala sudova, čime su podaci o sudskim postupcima postali dostupniji građanima.

5. Infrastruktura

Otvorena je nova zgrada u okviru Kazneno-popravnog zavoda u Nišu, površine skoro 3.000 kvadrata, čime su se unapredili uslovi rada zaposlenih i tretman osuđenih lica u skladu sa EU standardima.

Počelo je sprovođenje projekta za unapređenja kapaciteta i rada zatvorskog sistema, podržanog od strane EU.

Započeti su radovi na rekonstrukciji suda u Lazarevcu, u toku su radovi na potpunoj revitalizaciji zgrade "Palate pravde" u Beogradu površine preko 24.000m2, a u završnoj fazi se nalaze radovi na izgradnji nove zgrade Prekršajnoj suda u Pančevu i novog zatvora u Pančevu.

Završene su u potpunosti renovirane zgrade sudova i tužilaštava u Kraljevu i Prijepolju, površina više od 4.500 kvadrata.

Jačanje pravosudne infrastrukture direktno utiče na efikasnost pravosuđa, kroz skraćenje trajanja sudskih postupaka, češće zakazivanje ročišta i povećanje broja sudećih dana.

6. Diplomatska, regionalna i međunarodna saradnja

Održani su sastanci sa ambasadorima Nemačke, Rusije, SAD-a, Slovenije, kao i ambasadorom Delegacije u EU u Srbiji u cilju jačanja međudržavne saradnje u oblasti pravosuđa i podrške Srbiji na njenom putu ka EU.

Poklon za kolege iz regiona - ministri pravde Srbije i BiH potpisali Protokol o ustupanju softvera namenjenog zatvorskim ustanovama, koji je Srbija poklonila BiH.

Treba pomenuti i posetu zamenice predsednika Vlade Bugarske za sudsku reformu i ministra spoljnih poslova Bugarske, kao i posetu Vicekancelara i ministra pravde Austrije.

Takođe, posetu izvestilaca Komiteta za monitoring Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, kao i zajednički obilazak radova na zgradi "Palata pravde" u Beogradu sa izvestiocem Evropskog parlamenta za Srbiju Dejvidom Mekalisterom.

Sastanak sa direktorom Misije USAID u Srbiji u vezi sa početkom sprovođenja novih projekata, koji za cilj imaju unapređenje rada pravosudnih organa

7. Ljudska prava

Smanjena je javnobeležnička naknada za osobe sa invaliditetom.

Ministarka pravde Nela Kuburović učestvovala je na međunarodnoj konferenciji o govoru i zločinu iz mržnje, koja je organizovana u okviru "Nedelje ponosa".

8. Transparentnost

Održana su četiri okrugla stola u okviru javne debate o promeni Ustava Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006) u oblasti pravosuđa, na kojima su prisustvovali sudije, tužioci, predstavnici strukovnih udruženja i civilnog sektora.

Ministarstvo pravde je priredilo i video prezentaciju postignutih rezultata, a koju možete pogledati na sledećem linku.

Izvor: Vebsajt Telegraf, 13.10.2017.
Naslov: Redakcija