Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O DOBROBITI ŽIVOTINJA: Novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice, ako prema životinji ne postupa sa pažnjom dobrog domaćina i ne obezbedi blagovremeno veterinarsku pomoć životinji. Kazna za pravno lice iznosi od 100.000 do 1.000.000 dinara, a za preduzetnika od 50.000 do 500.000 dinara


Ukoliko je vaš kućni ljubimac bolestan, a vi ste primorani da ga ostavite samog, kršite Zakon o dobrobiti životinja ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009 - dalje: Zakon) i možete platiti kaznu od 5.000 do 50.000 dinara.

Nakon teksta koji je ovih dana preplavio društvene mreže, da je jedna bibliotekarka u Italiji, dobila pravo na odsustvo sa posla nakon što se njen pas razboleo, vlasnici četovoronožaca iz Srbije ukazali su na ovu mogućnosti i kod nas.

Italijanka je dobila pravo na dvodnevno odsustvo, koje joj po Zakonu i sleduje ukoliko joj je ljubimac bolestan, a ti dani joj se neće računati u dane godišnjeg odmora koje zakonski dobija.

Advokati koji su je zastupali istakli su da je italijanski zakon predvideo kaznu do godinu dana zatvora ili 10.000 evra za vlasnike koji ostave životinju da pati - odnosno ne obezbede joj potrebnu veterinarsku pomoć i negu.

S obzirom na to da naš Zakon o dobrobiti životinja sadrži sličnu odredbu, a da pojedini vlasnici kućnih ljubimaca nisu u mogućnosti da angažuju druge osobe da neguju njihove životinje, i u Srbiji bismo mogli da razmišljamo o pravu na plaćeno odsustvo u slučaju bolesti kućnog ljubimca.

Članom 6. Zakona, između ostalog je propisano da je vlasnik, odnosno držalac životinje dužan da:

1) prema životinji postupa sa pažnjom dobrog domaćina i da obezbedi uslove za držanje i negu životinja koji odgovaraju vrsti, rasi, polu, starosti, kao i fizičkim, biološkim i proizvodnim specifičnostima i osobinama u ponašanju i zdravstvenom stanju životinje.

2) blagovremeno obezbedi pomoć veterinara ako je životinja obolela, pri porođaju životinje, kao i zbrinjavanje bolesne, povređene i iznemogle životinje.

Vlasnik, odnosno držalac životinje odgovoran je za život, zdravlje i dobrobit životinje i mora da preduzima sve neophodne mere kako bi obezbedio da se životinji ne nanosi nepotreban bol, patnja, strah i stres, odnosno povreda.

Novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice, ako prema životinji ne postupa sa pažnjom dobrog domaćina i ne obezbedi blagovremeno veterinarsku pomoć životinji. Kazna za pravno lice iznosi od 100.000 do 1.000.000 dinara, a za preduzetnika od 50.000 do 500.000 dinara.

ZAKON O DOBROBITI ŽIVOTINJA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009)

II OPŠTA ZAŠTITA DOBROBITI ŽIVOTINJA

1. Prava i obaveze

Član 6

Pravo da drži i uzgaja životinje imaju pravno i fizičko lice, odnosno preduzetnik, koji ispunjavaju uslove za držanje i uzgoj životinja u skladu sa ovim zakonom.

Obaveza svakog lica je da brine o životinjama, a naročito o životinjama čiji opstanak zavisi neposredno od njega.

Obaveza svakog lica koje povredi životinju je da joj pruži prvu pomoć, kao i da obezbedi pružanje pomoći od strane stručnog lica.

Vlasnik, odnosno držalac životinje je dužan da:

1) prema životinji postupa sa pažnjom dobrog domaćina i da obezbedi uslove za držanje i negu životinja koji odgovaraju vrsti, rasi, polu, starosti, kao i fizičkim, biološkim i proizvodnim specifičnostima i osobinama u ponašanju i zdravstvenom stanju životinje;

2) blagovremeno obezbedi pomoć veterinara ako je životinja obolela, pri porođaju životinje, kao i zbrinjavanje bolesne, povređene i iznemogle životinje.

Vlasnik, odnosno držalac životinje odgovoran je za život, zdravlje i dobrobit životinje i mora da preduzima sve neophodne mere kako bi obezbedio da se životinji ne nanosi nepotreban bol, patnja, strah i stres, odnosno povreda.

Iz Člana 82

Novčanom kaznom od 100.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

1) prema životinji ne postupa sa pažnjom dobrog domaćina u skladu sa članom 6. stav 4. tačka 1) ovog zakona;

2) ne obezbedi blagovremeno veterinarsku pomoć životinji u skladu sa članom 6. stav 4. tačka 2) ovog zakona;

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara i odgovorno lice u pravnom licu.

Član 84

Novčanom kaznom od 50.000 do 500.000 dinara kazniće se za prekršaj preduzetnik ako učini radnje iz člana 82. stav 1. tač. 1) do 58), tačka 65) - osim u delu koji se odnosi na vođenje evidencije o sprovođenju ogleda na životinjama i tač. 69) do 82) ovog zakona.

Iz Člana 85

Novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice ako učini radnje iz člana 82. stav 1. tač. 1) do 82), kao i ako:

1) životinji koju je povredio ne pruži prvu pomoć ili ne obezbedi pružanje pomoći od strane stručnog lica (član 6. stav 3);

Izvor: Vebsajt Blic, Marija Antonijević, 13.10.2017.
Naslov: Redakcija