Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKLJUČENA TREĆA SEDNICA DRUGOG REDOVNOG ZASEDANJA NARODNE SKUPŠTINE RS U 2014. GODINI: USVOJEN PREDLOG ZAKONA O SPREčAVANJU DOPINGA U SPORTU


Trećeg dana rada, 15. oktobra, Narodna skupština obavila je pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o sprečavanju dopinga u sportu.

Pošto je Narodna skupština završila raspravu o svim tačkama dnevnog reda, predsednica Narodne skupštine Maja Gojković, odredila je sredu, 15. oktobar 2014. godine, sa početkom u 14.15 časova kao Dan za glasanje o svim tačkama dnevnog reda Treće sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2014. godini.

U Danu za glasanje, Narodna skupština je većinom glasova narodnih poslanika usvojila Predlog zakona o sprečavanju dopinga u sportu, koji je podnela Vlada, kao i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Hrvatske o saradnji u zaštiti od prirodnih i drugih katastrofa, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Makedonije o uzajamnom priznavanju vozačkih dozvola, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Rumunije o otvaranju međunarodnog graničnog prelaza Vračev Gaj (Republika Srbija) i Sokol (Rumunija) na srpsko-rumunskoj državnoj granici i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Rumunije o otvaranju međunarodnog graničnog prelaza Golubac (Republika Srbija) i Nova Moldova (Rumunija) na srpsko-rumunskoj državnoj granici, koje je podnela Vlada.

Većinom glasova narodnih poslanika Narodna skupština je usvojila i Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije.

U Danu za glasanje, Narodna skupština odlučivala je o povredama Poslovnika, na koje su ukazivali narodni poslanici tokom sednice, i odlučila da ni u jednom slučaju odredbe Poslovnika nisu bile povređene.

Pošto je Narodna skupština obavila raspravu i odlučivanje o tačkama dnevnog reda, predsednica Narodne skupštine Maja Gojković zaključila je Treću sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2014. godini.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 15.10.2014.