Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

REFORMA DRŽAVNE UPRAVE: PRIORITETI U REFORMISANJU DRžAVNE UPRAVE SU UNAPREđENJE RADA INSPEKCIJA, PODIZANJE NIVOA KVALIFIKACIJA INSPEKTORA I OPREMANJE INSPEKCIJSKIH SLUžBI. PLANIRA SE UVOđENJE JEDINSTVENOG SISTEMA ELEKTRONSKOG ARHIVIRANJA, KOJI BI UREDIO PROCEDURU I NADLEžNOST ELEKTRONSKOG ARHIVIRANJA PREDMETA U OBJEDINJENOJ PROCEDURI


Unapređenje rada inspekcija, podizanje nivoa kvalifikacija inspektora i opremanje inspekcijskih službi su prioriteti u reformisanju državne uprave, zajednički je zaključak ministarki građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture državne uprave i lokalne samouprave, koje su razgovarale su o poboljšanju rada inspekcija i primeni Zakona o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014 i 145/2014) u delu izdavanja elektronskih građevinskih dozvola.

Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture ukazala je na problem nedovoljnog broja građevinskih inspektora i zaposlenih koji rade na izdavanju e-dozvola i ozakonjenju u pojedinim lokalnim samoupravama, ističući da je rešavanje tog pitanja uslov efikasne primene Zakona o planiranju i izgradnji i Zakona o ozakonjenju objekata ("Sl. glasnik RS", br. 96/2015).

Po oceni ministarke državne uprave i lokalne samouprave, reforma inspekcijskih službi jedan je od prioriteta Ministarstva koje vodi, kao i oblast e-uprave.

Namera Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave je uvođenje jedinstvenog sistema elektronskog arhiviranja, koji bi uredio i proceduru i nadležnost elektronskog arhiviranja predmeta u objedinjenoj proceduri.

Na sastanku je razgovarano i o aktivnostima zajedničke radne grupe za unapređenje rejtinga Srbije na "Duing biznis" listi Svetske banke, kao i o saradnji dva ministarstva na reformi katastra i suzbijanju sive ekonomije.

Izvor: Vebsajt B92, 14.09.2016.
Izvod iz vesti, Naslov, Obeležavanje: Redakcija