Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

FORMIRANO RADNO TELO ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE U ZDRAVSTVU


Ministarstvo zdravlja formiralo je Radno telo za borbu protiv korupcije u sistemu zdravstva. Glavni koordinator biće Mario Spasić, generalni direktor Saveta za monitoring ljudskih prava i borbu protiv korupcije – Transparentnost.

Predsednik radnog tela biće svakako ministar zdravlja, dr Zlatibor Lončar, a zadaci ovog tela biće:

  • da se sprovode aktivnosti vezane na suzbijanju korupcije i svih vidova zloupotrebe u zdravstvenom sistemu,
  • da se zauzmu stavovi, daju mišljenja i prate mere koje se preduzimaju sa ciljem suzbijanja korupcije i zloupotreba,
  • da se razmatraju prizužbe pacijenata i zainteresovanih strana na postojanje koruptivnih elemenata i njihovo procesuiranje,
  • da se uspostavi saradnja sa državnim organima, udruženjima pacijenata, udruženjima građana, strukovnim komorama.
Izvor: Vebsajt Blic, 15.09.2015.