Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O AGENCIJI ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE: Sankcionisati gradove koji ne izrađuju lokalne antikorupcijske planove


Izrada Lokalnih antikorupcijskih planova i formiranje antikorupcijskih tela koja prate njihovu primenu trebalo bi da budu zakonska obaveza, a njihovo nepostojanje i nefunkcionisanje moralo bi da bude sankcionisano, jedan je od zaključaka diskusionog foruma o primeni mera iz Akcionog plana za Poglavlje 23 u Niškom, Pirotskom i Topličkom okrugu.

Jovan Nicić, samostalni konsultant i bivši viši savetnik u Odseku za nadzor nad sprovođenjem Strategije i Akcionog plana u Agenciji za borbu protiv korupcije, ukazao je da je oko 50 odsto lokalnih samouprava usvojilo LAP-ove, ali da je veliko pitanje koliko su oni u skladu sa Modelom LAP-a, koji je donela Agencija za borbu protiv korupcije, kao i da je problem što su "često mrtvo slovo na papiru". Neki od razloga za to su nedostatak političke volje vlasti da se suštinski bori protiv korupcije, ali i činjenica da Model sadrži samo preporuke, nema spoljne kontrole načina usvajanja i primene LAP-ova ili načina izbora i funkcionisanja lokalnih antikorupcijskih tela, kao ni bilo kakve odgovornosti ukoliko to ne bude urađeno ili je urađeno protivno Modelu.

Prema poslednjim podacima, do sredine ove godine od 145 gradova i opština u Srbiji njih 77 je usvojilo LAP-ove, od kojih 70 po Modelu LAP-a. Samo 14 lokalnih samouprava formirale su lokalna antikorupcijska tela, odnosno tela za praćenje primene LAP-a. Do 30. juna prošle godine, što je bio rok za usvajanje LAP-ova, samo jedna lokalna samouprava ga je usvojila, ali ni on nije bio u skladu sa Modelom - rekao je Mirko Popović, autor analize ispunjavanja Akcionog plana za poglavlje 23 na lokalnom nivou.

Popović je dodao da je od 15 gradova i opština u Nišavskom, Pirotskom i Topličkom okrugu, koje je NKD posmatrala, deset usvojilo LAP-ove, ali da među njima nisu i centri ovih okruga- Niš, Pirot i Prokuplje. Nijedna lokalna samouprava u ovim okruzima nije formirala tela za praćenje primene LAP-a.

Očigledna je tendencija da Srbija zatvori Poglavlje 23 tako što će štiklirati da je ispunila propisane obaveze, a da ni za jotu ne podigne standarde u borbi protiv korupcije i ne popravi rezultat. Vlast nema nameru da suštinski bori protiv korupcije, koja je ovde sistemska, već to godinama čini samo deklarativno, selektivno i zloupotrebljavajući temu borbe protiv korupcije u političke svrhe - rekla je Zorica Miladinović, koordinatorka niškog Lokalnog antikorupcijskog foruma u ostavci.

Ona je ukazala da je Niš od grada koji je prednjačio u institucionalnoj borbi protiv korupcije "na lokalu"- jer je još 2011. godine usvojio LAP, u okviru projekta BIRODI-ja "Gradovi protiv korupcije", a od 2013. imao i samostalni i nezavisni LAF, koji se starao o primeni tog plana, došao na "začelje kolone".

Ona je ocenila da Niš 14 meseci kasni sa usvajanjem novog LAP-a, a da formiranje novog antikorupcijskog tela "nije ni na vidiku" zbog očiglednog nastojanja lokalne vlasti da usvoji LAP "po svojoj meri", ne poštujući već dostignute antikorupcijske standarde u tom gradu.

Zoran Gavrilović, direktor BIRODI-ja, ukazao je da i sam Model LAP-a mora da se menja, te da bi morao da bude jednostavniji, kako bi LAP-ove mogle da usvoje i primene ili formiraju antikorupcijska tela i male ili nerazvijene opštine, bez odgovarajućih kapaciteta.

On je dodao da je jedan od značajnih problema i što u Srbiji postoji antikorupcijska industrija koja ne daje rezultate, a u kojoj se nalazi i deo nevladinog sektora, i koju podržavaju i donatori.

Mirko Popović je ukazao da ni u jednoj od deset opština u ova tri okruga koje su usvojile LAP-ove nije stigla nijedna primedba ili sugestija građana na nacrte tih planova. Javna rasprava o njima trajala je najčešće pet dana, a vest o javnoj raspravi objavljivana je na sajtovima lokalnih samouprava, koji su prilično slabo posećeni, a na nekima nije objavljen ni način na koji građani mogu da pošalju komentare.

Izvor: Vebsajt Danas, R.D., 14.08.2018.
Naslov: Redakcija