Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O OZAKONJENJU OBJEKATA: Zakon propisuje da nijedan objekat koji je bez dozvole sazidan, posle njegovog donošenja u novembru 2015. godine, ne može da bude ozakonjen


Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture podržava napore gradske vlasti u Beogradu da se izbori sa sve većim brojem nelegalno izgrađenih objekata i u skladu sa tim želi da pomogne u rešavanju tog problema.

 U saopštenju se navodi da je do izgradnje ogromnog broja nelegalnih objekata u Beogradu došlo, pre svega, zbog kršenja i nepoštovanja Zakona o ozakonjenju objekata ("Sl. glasnik RS", br. 96/2015) od strane investitora, ali i nepostupanja nadležnih opštinskih i gradskih organa i inspekcija, čiji je posao da sprečavaju nelegalnu gradnju koja predstavlja krivično delo.

Zakon jasno određuje da nijedan objekat koji je bez dozvole sazidan posle njegovog donošenja u novembru 2015. godine ne može da bude ozakonjen.

Takođe, Zakon utvrđuje jasnu i transparentnu proceduru, kao i alate kojih opštinski i gradski građevinski inspektori treba da se pridržavaju u utvrđivanju činjenica o tome da li i koji objekat može da bude predmet ozakonjenja.

Ministarstvo daje punu podršku idejama za izmenu drugih propisa, pre svih poreskih i komunalnih, koji bi onemogućili investitore nelegalnih objekata da dobiju legalne priključke za električnu energiju, vodu i kanalizaciju.

Pojedine mere već su sastavni deo izmena Zakona o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014 i 145/2014), koje je Ministarstvo završilo i koje će se uskoro naći pred Vladom Republike Srbije.

Nelegalna gradnja je veliki problem ne samo Beograda, već i čitave Srbije i zahteva adekvatno uključenje ne samo Ministarstva i lokalnih samouprava, već i drugih institucija države – od policije, tužilaštva, poreskih organa, Elektrodistribucije Srbije, Agencije za sprečavanje pranja novca i svih ostalih, dodaje se u saopštenju.

Izvor: Vebsajt Vlade, 14.08.2018.
Naslov: Redakcija