Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O STANOVANJU I ODRŽAVANJU ZGRADA: Fizičko lice koje namerava da stekne kvalifikaciju profesionalnog upravnika treba da poseduje diplomu najmanje srednje četvorogodišnje škole, položen ispit za profesionalnog upravnika i licencu, kao i da bude upisano u registar koji vodi PKS


Na prvoj sednici Grupacije usluga za održavanje objekata predstavljeni naredni koraci i relevantan pravni okvir za vršenje obuke za sticanje zvanja profesionalnog upravnika zgrade i vođenje pratećeg registra. Obuke će biti organizovane u gradovima u Srbiji gde su sedišta regionalnih privrednih komora, kao i u onim mestima gde bude više od 20 prijavljenih polaznika.

Sekretar Udruženja za privatno obezbeđenje i ostale uslužne delatnosti Aleksandar Nedić pružio je prisutnima kraću informaciju o Zakonu o stanovanju i održavanju zgrada ("Sl. glasnik RS", br. 104/2016) kojim se ustanovljava profesija profesionalnog upravnika, upoznavši ih da je PKS ovlašćena da vodi registar profesionalnih upravnika, dostupan na portalu Komore. PKS organizuje polaganje ispita za profesionalnog upravnika, izdaje i oduzima licence i utvrđuje prava, dužnosti i etičke norme ponašanja.

Pravilnik o programu ispita i načinu polaganja ispita, uslovima za sticanje i oduzimanje licence za profesionalnog upravnika i sadržini registra profesionalnih upravnika ("Sl. glasnik RS", br. 41/2017) primenjuje se od 6. maja 2017. godine.

Fizičko lice koje namerava da stekne kvalifikaciju profesionalnog upravnika treba da poseduje diplomu najmanje srednje četvorogodišnje škole, položen ispit za profesionalnog upravnika i licencu, kao i da bude upisano u registar koji vodi PKS.

Nakon predočene informacije i diskusije prisutnih zaključeno je da se Udruženju elektronskim putem dostave sugestije i prioritetni problemi sa kojima se susreću u radu kako bi bile prosleđene nadležnom Ministarstvu.

Sekretar Udruženja je istakao da je bitno da nadležni organi donesu podzakonske akte propisane ovim zakonom u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, odnosno do 30. juna 2017. godine.

Kako bi se članicama na lokalnom nivou olakšala komunikacija sa PKS i nadležnim organima zaključeno je da Udruženje donese odluke o osnivanju sekcije usluga za održavanje objekata u Novom Sadu, a potom u zavisnosti od zainteresovanosti i u Pančevu, Zrenjaninu i Nišu.

Poslovima profesionalnog upravljanja mogu da se bave privredna društva ili preduzetnici (organizator profesionalnog upravljanja), angažovanjem lica koje ispunjava uslove za profesionalnog upravnika, istakao je sekretar Udruženja Aleksandar Nedić.

Izvor: Vebsajt Privredne komore Srbije, 13.06.2017.
Naslov: Redakcija