Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU: Od 8. juna 2016. godine organi uprave su dužni da po službenoj dužnosti besplatno pribave podatke od drugog organa umesto stranaka


Novi Zakon o opštem upravnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016 - dalje: Zakon) počeće da se primenjuje 1. juna 2017. godine, izuzev odredaba članova 9, 103. i 207. koje se primenjuju od 8. juna 2016. godine, a odnose se na obavezu organa uprave da po službenoj dužnosti pribave podatke od drugog organa umesto stranaka.

Tim povodom ministarka državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički obišla je Upravu Grada Kragujevca kako bi se upoznala sa time kako teče razmena podataka iz službenih evidencija i tom prilikom poručila da je zadovoljna načinom na koji se propisi primenjuju.

"Jedan od ciljeva promene novog Zakona je da smanje papirogiju i da onaj čuveni ' fali ti jedan papir' pošaljemo u istoriju", rekla je Udovički nakon obilaska uprave i razgovorom sa gradonačelnikom Kragujevca i saradnicima.

Ona je podsetila da primenom Zakona građani više ne treba da donose uverenja o činjenicama i podacima koje država već ima o njima.

"Uprava ne sme da tera građane da donose dokumenta koje uprava međusobno treba da razmenjuje, proverava i nađe način da uradi za građane. Bitne činjinice stoje u ličnoj karti i pored lične karte ne bi trebalo više nikada tražiti uverenje da se neko rodio, da je državljanin, njegovo prebivalište…", rekla je Udovički.

Kako je navela, država ne može da proverava jedino ono što je u sferi privatnih informacija građana, kao i da svaka uprava određuje kako će se razmenjivati podaci imajući u vidu tehničku opremljenost.

Kako je rekla, cilj je da do pune primene Zakona sve funkcioniše kako treba.

Tema sastanka sa čelnicima Kragujevca bio je i Nacrt zakona o finansiranju lokalnih samouprava i racionalizacija broja zaposlenih.

Govoreći o Nacrtu zakona gradonačelnik Kragujevca rekao je da sredstva za Kragujevac jesu umanjena, ali da je Nacrt zakona takav da motiviše lokalne samouprave da se preorijentišu na otvaranje radnih mesta i da rade na uvećanju prihoda redovnom naplatom poreza na imovinu.

"Mi očekujemo da nakon primene i stupanja na snagu tog zakona nećemo izgubiti dodatne prihode", rekao je.

Kada je o broju zaposlenih reč, on je naveo da je racionalizacija sprovedena u skladu sa pozitivnim propisima i u predviđenim rokovima.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 15.06.2016.
Izvod iz vesti, Naslov, Obeležavanje: Redakcija