Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

KONKURS ZA FINANSIRANJE PROGRAMA OD JAVNOG INTERESA U OBLASTI ZAšTITE POTROšAčA ZA 2015. GODINU


Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija objavilo je Listu vrednovanja i rangiranja Konkursa za finansiranje programa od javnog interesa u oblasti zaštite potrošača za 2015. godinu sa temom: Informisanje, savetovanje i pružanje pravne pomoći potrošačima.

Povodom konkursa pristiglo je osam prijava sa predlozima programa.

Komisija za sprovođenje konkursa za finansiranje programa od javnog interesa u oblasti zaštite potrošača za 2015. godinu izvršila je ocenu ispunjenosti uslova za učešće podnosioca predloga programa.

Komisija je konstatovala da su stigle prijave za: Region Beograda (dve prijave), Region Šumadije i Zapadne Srbije (dve prijave), Region Vojvodine (dve prijave) i Region Južne i Istočne Srbije (dve prijave) i utvrdila da je svih osam predloga programa pristiglo blagovremeno. Komisija je konstatovala da Nacionala organizacija potrošača Srbije ne ispunjava uslove da konkuriše za Region Beograda.

Komisija je izvršila vrednovanje predloga programa, na osnovu čega je sačinjena

Lista vrednovanja i rangiranja:

Lista vrednovanja i rangiranja (ONLINE)

Učesnici konkursa, do četvrtka, 18. juna do 15.30 časova imaju pravo na:

1) uvid u podnete prijave i priloženu dokumentaciju;

2) prigovor na Listu vrednovanja i rangiranja.

Prigovor se podnosi na pisarnicu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Sektoru za zaštitu potrošača, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd ili na e-mail adresu: tatjana.stojanovic@mtt.gov.rs.

Prigovori koji pristignu Ministarstvu po isteku navedenog roka smatraće se neblagovremenim i neće se uzeti u razmatranje.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, 15.06.2015.