Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PRETVARANJU PRAVA KORIšćENJA U PRAVO SVOJINE NA GRAđEVINSKOM ZEMLJIšTU UZ NAKNADU: PRAVO ZAKUPA NA 99 GODINA, PLAćANJE ZAKUPNINA TAKO šTO ćE SE TRżIšNA CENA PODELITI SA BROJEM GODINA, PRAVO SVOJINE I MOGUćNOST DA SE U LOKALNIM SAMOUPRAVAMA KOJE KOJE IMAJU NIZAK STEPEN RAZVOJA SMANJI NAKNADA, ODNOSNO DA SE ONA UKINE


Potpredsednica Vlade i ministarka saobraćaja, infrastrukture i građevinarstva, Zorana Mihajlović, izjavila je da bi Zakon o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu trebalo da bude usvojen početkom jula u Skupštini, kao i da je u Srbiji 5.500 hektara građevinskog zemljišta koje podleže konverziji.

Mihajlović je navela da je Vlada uputila Nacrt ovog zakona na mišljenje svim ministarstvima, te da očkuje da ovaj dokument bude na Vladi za desetak dana, a da početkom jula bude usvojen. Dodala je i da je Vlada prihvatila sve sugestije Američke privredne komore u Srbiji i NALED-a koje se odnose na novi zakon o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu.

"Pitanje tržišne cene, plaćanje naknade i pitanje umanjenja i pitanje bez naknade koje smo prihvatili za izgrađeno zemljište je način da pokušamo da sve strane pomirimo i zatvorimo taj proces koji se zove pitanje pretvaranja prava korišćenja u pravo svojinje ili pravo zakupa", istakla je ministarka.

Navela je i da postoji mogućnost da "imamo pravo zakupa na 99 godina, da se plaća određena zakupnina tako što će se tržišna cena podeliti sa brojem godina, ili pravo svojine i da postoji mogućnost da se u lokalnim samoupravama koje koje imaju nizak stepen razvoja smanji naknada, odnosno da se ona ukine".

Predsednik Upravnog odbora Američke privredne komore (AmĆam) u Srbiji, Zoran Petrović, rekao je da je zahtev ovog poslovnog udruženja - konverzija bez naknada za izgrađeno građevinsko zemljište, resorno ministarstvo uvrstilo u nacrt zakona o konverziji.

On je naveo da AmĆam predlaže i uvođenje izuzetaka od plaćanja pune naknade za konverziju i to, kako je rekao, preciziranje da investitor može da po izgradnji objekta na zemljištu na kome ima dugoročni zakup izvrši konverziju bez naknade uz pristanak obavezne zakupnine na tom zemljištu.

"Na ovaj način biće omogućeno onima koji su spremni da grade na neizgrađenom zemljištu da im cena konverzije bude simbolična", rekao je on.

Petrović je rekao da je potrebno predvideti da se naknada ne plaća ni za objekte poput garaža, silosa, saobraćajnica.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 15.06.2015.