Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA: ROK ZA PODNOšENJE PPDG-2R PRIJAVE ZA GODIšNJI POREZ NA DOHODAK GRAđANA ISTIčE 16. MAJA 2016. GODINE. PORESKA PRIJAVA SE MOżE PODNETI U ELEKTRONSKOM I U PAPIRNOM OBLIKU. NEOPOREZIVI IZNOS DOHOTKA ZA 2015. GODINU JE 2.201.220 DINARA


Osim druge rate poreza na imovinu, u ponedeljak 16. maja 2016. godine ističe još jedan "poreski" rok - onaj za imućnije građane. Reč je o građanima koji su 2015. godine zaradili više od tri prosečne srpske zarade. Tako svi koji su u 2015. godini prihodovali više od 2.201.220 dinara moraju svoj godišnji dohodak da prijave poreznicima u roku, bilo u pismenom, bilo u elektronskom obliku. Poreski obveznik ima pravo na odbitke za sebe i za svakog izdržavanog člana porodice, a ukupno umanjenje poreza ne može da bude veće od 50 odsto dohotka za oporezivanje.

Više od tri prosečne godišnje plate u Republici Srbiji 2015. godine je, kao prihode za 2014. godinu, prijavilo tačno 18.323 građanina. Na spisku ih je bilo za 400 više nego godinu pre. Očekuje se da će prijavu poreza i ove godine podneti približan broj obveznika.

Na listi ljudi sa najvišim primanjima su diplomirani ekonomisti, pravnici, inženjeri, doktori, ali i oni koji se "potpisuju" kao direktori i menadžeri. Među dobro plaćenima, ako je sudeći po prijavi godišnjeg poreza, znatno je više muškaraca: čak 12.460, dok je žena bilo upola manje: svega 5.863.

Rekordan prijavljeni prihod 2015. godine je bio 260 miliona dinara, što je jednako mesečnom prihodu od čak 180.000 evra. Raspon zarada najbolje plaćenih u Srbiji, tako, kretao se u rasponu od 100 miliona dinara (oko 70.000 evra), pa do pomenutih 260 miliona, odnosno čak dva miliona evra u jednoj godini.

Beograd je grad u kome živi najviše ovakvih bogataša. Prema prošlogodišnjim analizama, čak 70 odsto njih koji su prijavili porez stanuje u prestonici. Reč je o ukupno 12.852 obveznika. Novi Sad je imao ukupno 3.225 prijava, a Niš i Kragujevac više od 1.000. Interesantno je da se broj visoko plaćenih najviše uvećao u Zrenjaninu: sa 161 žitelja u 2014. na 402 stanovnika koja su prijavila porez u 2015. godini.

Kada je reč o stopama koje se primenjuju za oporezivanje godišnjeg dohotka, one zavise od iznosa. Tako će onima koji prihoduju do šest prosečnih godišnjih zarada, odnosno do 4.402.440 dinara, porez biti obračunat po stopi od 10 odsto godišnje. Oni koji su zaradili više od ovog iznosa, za svaki dinar preko 4,4 miliona, plaćaće godišnju stopu od 15 odsto.

Izvor: Vebsajt Novosti, D. I. Krasić, 14.05.2016.
Naslov: Redakcija