Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

U TOKU PRIPREMA NACRTA ZAKONA O STAROM SAJMIŠTU: OVAJ ZAKON, KOJI ćE BITI "LEKS SPECIJALIS", POMOćI ćE DA SE REšE IMOVINSKO-PRAVNI ODNOSI, JER JE PREDVIđENO ISELJAVANJE PORODICA KOJE TRENUTNO żIVE NA SAJMIšTU


U narednih nekoliko nedelja biće raspisan konkurs za idejno rešenje kompleksa Staro sajmište. Deo izgradnje kompleksa finansiraće Grad Beograd i Republika Srbija. Da bi projekat bio realizovan i Staro sajmište posle 72 godine bilo pretvoreno u memorijalni kompleks, potrebno je da se usvoji poseban Zakon koji će regulisati imovinsku-pravne odnose na objektima koji su danas na mestu nekadašnjeg logora.

Od Starog sajmišta do Jajinaca, kamion kasnije poznat kao dušegupka, vozio je više od 60 puta. Logoraši su ubijani izduvnim gasovima koji su ispuštani u kabinu kamiona. Neki od zarobljenika, nisu dočekali likvidacije, umirali su od gladi, hladnoće.

"Postoji sećanje da su stariji Beograđani vrteli glavom kad je dušegupka prolazila Nemanjinom ulicom. Prema tome, vrlo je neprijatno biti u položaju da budeš nemi svedok, nemoćan da išta uradiš, ostavlja osećaj krivice i onda to jednostavno guraš od sebe", kaže predsednik Saveza jeverjskih opština, Ruben Fuks.

Nakon rekonstrukcije centralne kule, odakle su prošle godine iseljeni umetnički ateljei i rešavanja imovinsko-pravnih pitanja, odlučivaće se o budućem izgledu kompleksa. Da bi se posao završio, novi skupštinski saziv odlučivaće o posebnom Zakonu.

"Tamo se svašta dešavalo, postoje ljudi koji su vlasnici koji su u zakupu, koji su u različitim statusima, a tu je bio koncentracioni logor i mesto gde su ljudi umirali. Zato nam treba Zakon koji će omogućiti da svi dobiju pravičnu kompenzaciju, da rešimo imovinsko-pravne probleme kako bismo mogli da raspišemo konkurs", kaže menadžer Grada Beograda, Goran Vesić.

Prvi spomenik, dobio je tek 1974. godine, a o rešenju kompleksa u kom je danas sve samo ne obeležje nekadašnjeg logora čeka se decenijama.

"U Turskom paviljonu gde je bila mrtvačnica, danas je restoran. Tamo gde je bila bolnica i gde su ljudi umirali danas je teretana, kod kule dečje ljuljaške i klackalice, a to jednostavno nije mesto gde bi to trebalo da postoji", ističe Fuks.

Logor Sajmište, odnosno Jevrejski logor Zemun, formiran je na mestu prvog beogradskog sajma. U početku tu je bio logor samo za Jevreje, da bi se kasnije proširio i na druge političke osuđenike, komuniste, partizane i četnike.

U tom logoru život je izgubilo oko 7.000 Jevreja, kao i još 10.636 logoraša, različitih nacionalnosti.

Izvor: Vebsajt RTS, Biljana Radulović, 14.05.2016.
Naslov: Redakcija