Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

MEĐUNARODNA KONFERENCIJA NA TEMU OPŠTE UREDBE EU O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI 17 I 18. APRILA 2018. GODINE


U organizaciji Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, 17 i 18. aprila 2018. godine, biće održana Međunarodna konferencija na temu Opšte uredbe EU o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR).

U zemljama Evropske unije 25. maja počinje direktno da se primenjuje Opšta uredbe EU o zaštiti podataka o ličnosti (General Data Protection Regulation), jedan od najznačajnijih međunarodnih akata u oblasti zaštite podataka o ličnosti.

Teritorijalno važenje ovog akta je prošireno, pa se Uredba primenjuje i na obradu podataka o ličnosti lica koja se nalaze u Evropskoj uniji, a koju obavlja rukovalac ili obrađivač podataka koji nema poslovno sedište u Evropskoj uniji ako su aktivnosti povezane s nuđenjem roba i usluga licima u Evropskoj uniji (bez obzira na to da li to lice treba da izvrši plaćanje) ili praćenjem njihovog ponašanja dokle god se njihovo ponašanje odvija unutar Unije.

To praktično znači da i privredna društva koja imaju poslovno sedište u Srbiji moraju da poštuju pravila Uredbe ako obrađuju podatke o ličnosti lica u Evropskoj uniji pod napred navedenim uslovima, ukazuju iz kancelarije Poverenika.

S druge strane, Republika Srbija ima obavezu da uskladi nacionalno zakonodavstvo sa pravom Evropske unije. Dokle smo stigli? Šta GDPR znači za građane Republike Srbije, šta za privredu Srbije, da li i kakve obaveze nameće organima javne vlasti u Srbiji? Da li naši građani mogu očekivati onaj nivo zaštite svojih prava koji imaju građani Evropske unije? Da li su Evropska unija i njene članice spremne za primenu GDPR i s kakvim izazovima moraju da se nose? - neka su od "vrućih" pitanja na koja će konferencija pokušati da da odgovor.

Početkom primene GDPR-a mnogo toga će se promeniti i unaprediti u kontekstu zaštite jednog od osnovnih ljudskih prava – prava na zaštitu podataka o ličnosti.

Kancelarija Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti organizuje ovu konferenciju u želji da najširoj javnosti približi značaj GDPR-a i podigne svest o tome kako će ovaj akt uticati na pojedinca, ali i razne druge zainteresovane aktere, prvenstveno privredu i organe javne vlasti čija je obaveza da štite prava pojedinca.

Na Konferenciji će govoriti stručnjaci iz oblasti zaštite podataka o ličnosti koji rukovode ili su zaposleni u organima za zaštitu podataka o ličnosti u zemljama članicama EU (Informacijska poverenica Republike Slovenije, direktor Agencije za zaštitu osobnih podataka u Republici Hrvatskoj i dr.), ali i državama koje nisu članice (direktor Nacionalnog centra za zaštitu ličnih podataka u Republici Moldaviji, direktor Agencije za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini i dr.).

Učešće na konferenciji će takođe uzeti neki od najznačajnijih stručnjaka u zemlji u oblasti zaštite podataka o ličnosti, saopšteno je iz kancelarije Poverenika.

Izvor: Vebsajt N1, 13.04.2018.
Naslov: Redakcija