Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O ULAGANJIMA: IZJEDNAčAVANJE DOMAćIH I STRANIH INVESTITORA I OSNIVANJE RAZVOJNE AGENCIJE SRBIJE I EKONOMSKOG SAVETA


Nacrt zakona o ulaganjima predviđa izjednačavanje domaćih i stranih investitora i osnivanje Razvojne agencije Srbije i Ekonomskog saveta.

Razvojna agencija Srbije je pravni sledbenik Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza (SIEPA) i Nacionalne agencije za regionalni razvoj koje će biti ugašene, rečeno je novinarima tokom prve javne rasprave o Nacrtu zakona o ulaganjima. Oni bi pratili bi svaki projekat od početka do kraja, merili bi efekte uz pomoć Ministarstva finansija i carine, a svi projekti kojih je 192, biće nastavljeni i cilj je da ono što je urađeno i što radi bude zadržano.

Razvojnom agencijom bi upravljao profesionalni menadžment, bilo bi to korporativno upravljanje sa merljivim reultatima.

Način i visina subvencija investitora bio bi regulisan podzakonskim aktima, a investitori će biti stimulisani da deo dobiti usmere u reinvestiranje i otvaranje novih pogona i radnih mesta.

Novim zakonom se menja raniji Zakon o stranim ulaganjima ("Sl. list SRJ", br. 3/2002 i 5/2003, "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja i "Sl. glasnik RS", br. 107/2014 - dr. zakon) i stvara institucionalni okvir za bržu i efikasniju pomoć onima koji budu želeli da investiraju i zapošljavaju nove ljude. 

Izvor: Tanjug, 15.4.2015.