Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

POČINJE KONSTITUISANJE NOVOG SKUPŠTINSKOG SAZIVA POTVRĐIVANJEM POSLANIČKIH MANDATA


Preduslov za formiranje vlade je usvajanje Zakona o vladi i Zakona o ministarstvima, koji će obuhvatiti njenu političku orjentaciju i delokrug rada i o njima će se izjašnjavati parlament, dok će sama vlada usvojiti novi poslovnik o radu, rečeno je danas Tanjugu u vladi.

Konstituisanje novog skupštinskog saziva potvrđivanjem poslaničkih mandata počeće danas, izbor predsednika najvišeg zakonodavnog tela trebalo da usledi 23. aprila, nov kabinet u Nemanjinoj 11 položiće zakletvu četiri dana kasnije, a poslanici će prethodno razmatrati zakone o vladi i ministarstvima 24. aprila.

Prema planu, o njima bi se glasalo u subotu, 26. aprila, a novi ministri zakletve pred poslanicima bi položili u nedelju, 27. aprila.

Usvajanje tih zakona - o vladi i o ministarstvima je preduslov za formiranje nove vlade.

Zakon o ministarstvima reguliše formiranje i broj ministarstava i utvrđuje njihov delokrug rada, a prema najavama, nova Vlada Srbije trebalo i da bude formirana do 27. aprila i da ima 16 ili 17 ministarstava. Kada bude formirana, vlada će usvojti i nov poslovnik o radu, koji je interni akt, a njime se utvrđuje, pored ostalog, metodologija rada, pravila ponašanja, odgovornost, kažu u vladi.

To je regulisano prelaznim i završnim odredbama zakona o vladi, gde se precizira da je vlada u obavezi da u roku od 90 dana od stupanja na snagu zakona o vladi donese svoj poslovnik i propiše uređenje i rad Generanog sekretarijata vlade, kabineta predsednika odnosno potredsednika, saveta predsednika i službi vlade.

Izvor: Tanjug, 15.4.2014.