Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O SPREČAVANJU NASILJA U PORODICI: U pripremi prvi državni izveštaj o suzbijanju nasilja nad ženama


Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost Vlade Republike Srbije, kojim predsedava potpredsednik Vlade Zorana Mihajlović, saopštilo je da će koordinirati pripremu prvog državnog izveštaja koji Srbija podnosi GREVIO grupi.

U saopštenju se navodi da je GREVIO grupa međunarodno telo koje je nadležno za praćenje realizacije Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i suzbijanju nasilja nad ženama (Istanbulske konvencije).

Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost zaduženo je za koordinaciju izveštavanja i prikupljanje svih relevantnih podataka potrebnih za pripremu državnog izveštaja GREVIO ekspertskoj grupi.

Prvi radni sastanak u vezi sa izradom izveštaja planiran je za narednu nedelju, uz podršku UNDP-a, a finalizacija izveštaja očekuje se u junu, što predstavlja deo dvogodišnjeg procesa evaluacije praćenja primene konvencije koju sprovodi GREVIO grupa.

Srbija je ratifikovala Istanbulsku konvenciju u oktobru 2013. godine, a ona je stupila na snagu 1. avgusta 2014. godine. Ta konvencija predstavlja prekretnicu u borbi protiv nasilja nad ženama i prvi je međunarodni pravno obavezujući dokument koji uređuje ovu oblast.

Srbija se njenom ratifikacijom obavezala na to da uskladi svoje zakonodavstvo sa standardima predviđenim konvencijom, što je i učinila donošenjem Zakona o sprečavanju nasilja u porodici ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016).

Takođe, naša zemlja je preuzela obavezu i da unapredi praksu postupanja u situacijama rodno zasnovanog nasilja i rad na prevenciji i podizanju svesti o neprihvatljivosti rodno zasnovanog nasilja, ističe se u saopštenju.

Izvor: Vebsajt Vlade, 15.03.2018.
Naslov: Redakcija