Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

MINISTARSTVO PRAVDE: Ispunjene gotovo sve preporuke tela Saveta Evrope za borbu protiv korupcije


Ministarstvo pravde Vlade Republike Srbije saopštilo je da Srbija ubrzano radi na ispunjavanju preporuka tela Saveta Evrope za borbu protiv korupcije – GREKO, od kojih su gotovo sve u većem delu već ispunjene, što je i navedeno u izveštaju tog tela.

U saopštenju se navodi da su borba protiv korupcije i uspostavljanje nezavisnog i odgovornog pravosuđa jedan od glavnih prioriteta Republike Srbije.

Ispunjavanje preporuka GREKA predstavlja proces u kojem kontinuirano učestvuju svi državni organi na koje se taj proces odnosi (Narodna skupština Srbije, Ministarstvo pravde, Ministarstvo finansija, Visoki savet sudstva, Državno veće tužilaca i Agencija za borbu protiv korupcije).

U narednih nekoliko dana Ministarstvo pravde će otvoriti javnu raspravu za prvi srpski Zakon o lobiranju, čije je donošenje predviđeno Akcionim planom za Poglavlje 23, a što predstavlja i jednu od preporuka GREKA.

Početkom 2017. godine započet je široki konsultativni proces u vezi sa izmenama Ustava Srbije u oblasti pravosuđa u cilju jačanja nezavisnosti, efikasnosti i odgovornosti nosilaca pravosudnih funkcija.

Radni tekst koji je Ministarstvo pravde stavilo na javnu raspravu kao jedno od rešenja upravo predviđa da se izbor sudija i tužilaca izmesti iz Narodne skupštine Srbije, što je i jedna od preporuka GREKA.

Nacrt koji će biti izrađan u skladu sa pristiglim mišljenjima sa javne rasprave biće pod direktnim monitoringom Venecijanske komisije, koja je telo Saveta Evrope, kao što je i GREKO.

Dakle, budući predlog izmena Ustava usklađivaće se sa preporukama Venecijanske komisije.

Uvođenje merila za izbor sudija i tužilaca prema rezultatima, kao i nastavak reformi sistema ocenjivanja rezultata rada, neophodan je uslov za jačanje nezavisnosti sudstva.

Ministarstvo pravde ističe da je 1. marta počela primena novog Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016), koji je uveo nove mehanizme u borbi protiv finansijskog kriminala i korupcije.

Pri višim sudovima i tužilaštvima u Beogradu, Novom Sadu, Kraljevu i Nišu formirana su posebna odeljenja za borbu protiv korupcije.

Takođe, uvedeno je sedam novih krivičnih dela protiv privrede, čija je primena takođe počela 1. marta, što će dodatno ojačati pravni okvir u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije.

Ministarstvo pravde očekuje da će Srbija do oktobra, kada je nova runda evaluacije, biti u potpunosti usklađena sa svim preporukama, dodaje se u saopštenju.

Izvor: Vebsajt Vlade, 15.03.2018.
Naslov: Redakcija