Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UNAPREĐENJE RADA TUŽILAŠTAVA: ZAšTITA OSNOVNIH PRAVA GRAđANA, NEPRISTRASNOST U POSTUPANJU, PREDVIDIVOST POSLEDICA POSTUPAKA, EFIKASNOST U SUZBIJANJU KRIMINALA I ODGOVORNOST TUżILACA I NJIHOVIH ZAMENIKA ZA SOPSTVENI RAD


Ministarstvo pravde očekuje unapređenje rada tužilaštva, rekao je danas pomoćnik ministra pravde Čedomir Backović na otvaranju konferencije "Izmenama Ustava do nezavisnog tužilaštva".

Backović je istakao da se proces unapređenja rada sastoji iz više koraka, a jedan od osnovnih je zaštita osnovnih prava građana.

"Drugi korak se odnosi na unapređenje rada u pogledu nepristrasnosti u postupanju, a to znači da se za iste situacije primenjuju ista pravila sa istim posledicama, bez obzira ko je u pitanju", naglasio je Backović. Govoreći o predvidivosti kao trećem koraku, on je rekao da to uključuje da pravna i fizička lica mogu pouzdano da predvide koje su moguće posledice njihovog činjenja ili nečinjenja.

"Efikasnost u pogledu rezultata u suzbijanju kriminala, kao i rokovima postupanja jeste četvrti, dok je peti korak odgovornost u smislu da tužioci i zamenici tužilaca odgovaraju za kvalitet ili nekvalitet svoga rada", istakao je Backović.

Na kraju svog izglaganja Backović je rekao da je stav Ministarstva pravde da se unapređenje rada tužilaštva može ostvariti i u postojećim normativnim okvirima i istakao da je tužilaštvo tokom procesa unapređenja rada ima punu podršku Ministarstva pravde.

Izvor: Vebsajt Ministarstva pravde, 15.03.2015.