Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

VRHOVNI KASACIONI SUD ĆE ZAUZETI STAV U VEZI SA NAKNADAMA KOJE JE NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE ISPLATILA BIVŠIM KORISNICIMA NOVČANIH SREDSTAVA: NSZ do sada je tužilo oko 40.000 građana čija se potraživanja kreću u iznosima od 1.000 do 5.000 dinara. Osporavani način obračuna visine novčane naknade obavlja se u skladu sa obavezujućom preporukom Državne revizorske institucije od 28. decembra 2011. godine


Nacionalnu službu za zapošljavanje (NSZ) do sada je tužilo oko 40.000 građana zato što su im isplaćene manje novčane naknade, a u NZS kažu da očekuju odluku Vrhovnog kasacionog suda o tome kako će se rešiti to sporno pitanje.

Potraživanja bivših korisnika novčane naknade kreću se u iznosima od 1.000 pa i do 5.000 dinara.

Kako objašnjavaju u NSZ, osporavani način obračuna visine novčane naknade obavlja se u skladu sa obavezujućom preporukom Državne revizorske institucije (DRI) od 28. decembra 2011. godine.

Do tada, NSZ je radila po drugačijem principu i pre obavezujuće preporuke DRI, po ovom osnovu, nije bilo tužbi, navode.

Podnošenje tužbi po ovom osnovu, počinje od januara 2012. i traje u sve većem obimu i danas, ističu u NSZ.

"U ovim sporovima mnogo više novca dosuđuje se u korist advokata, veštaka i javnih izvršitelja i to čak do deset puta više nego što se isplaćuje korisnicima novčane naknade", kažu u NSZ.

Navode i da se još uvek ne zna kada će Vrhovni kasacioni sud doneti odluku po posebnoj reviziji koju je u martu 2016. godine zatražila NSZ, a kojom je traženo rešavanje tog spornog pravnog pitanja.

Očekuju da Vrhovni kasacioni sud što pre zauzme stav, kako bi se to pitanje rešilo na pravilan i zakonit način, ističu.

Direktor NSZ, Zoran Martinović, rekao je nedavno da to pitanje nije složeno za prvostepene i drugostepene sudove s obzirom na to da oni masovno donose presude u korist nezaposlenih.

"Na bilo koji način da Vrhovni kasacioni sud postupi, nama će dati jasnu instrukciju kako da postupamo - ili ćemo obračunavati naknade na način kako je to do sada rađeno po stavu Državne revizorske institucije za koji mislimo da je ispravan ili ćemo se prilagoditi onome što sudovi u prvostepenim postupcima presuđuju", rekao je Martinović.

Izvor: Vebsajt RTV, 14.01.2017.
Naslov: Redakcija