Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

JAVNOBELEŽNIČKA TARIFA: Osim u PIO fondu, potvrda o životu se kod notara, u opštinama i sudu naplaćuje


Poslednjih nedelja ove godine na adrese inostranih penzionera u Srbiji uveliko stižu zahtevi fondova koji im isplaćuju čekove - da im dostave potvrde da su još živi. Ovaj papir je poslednjih godina postao prava noćna mora za najstarije, jer sada postoje posebni zahtevi, a tiču se pisma, ćirilice ili latinice, ali i jezika na kome je ona napisana. Osim u PIO fondu, potvrda se kod notara, u opštinama i sudu naplaćuje.

Kako objašnjavaju u PIO fondu, inostrani penzijski fondovi, odnosno nosioci penzijskog i invalidskog osiguranja, traže od korisnika da im jednom godišnje dostavljaju potvrde o životu.

- Potvrda se dostavlja kako bi korisnik penzije koji ima prebivalište u drugoj državi dokumentovao da je živ, tj. da bi se nesmetano nastavila isplata penzija i drugih prava, a izbegle moguće zloupotrebe i preplate - objašnjavaju u Fondu. - Izdavanje potvrda o životu je besplatno, a obrasci koje izdaje Fond su na jeziku države u koju se potvrda šalje, tako da nikakav prevod nije potreban. Obrasci potvrda o životu se mogu dobiti na svim šalterima organizacionih jedinica Fonda ili odštampati sa sajta Fonda www.pio.rs iz menija Obrasci.

Kad je reč o bivšim jugoslovenskim republikama, najviše se traže prevodi dokumenata na hrvatski jezik, ali u poslednjih godinu dana sve je više stranaka koje zahtevaju i ostale jezike susednih zemalja, među kojima je i BiH.

Izvor: Vebsajt Novosti, J. Ž. S., 13.12.2017.
Naslov: Redakcija