Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA: PUTARSKI SINDIKATI TRAżE IZMENU ZAKONA I USVAJANJE DIREKTIVE EU 2014/24 O JAVNIM NABAVKAMA, KOJA PREDVIđA EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJU, UMESTO NAJJEFTINIJU PONUDU


Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama("Sl. glasnik RS", br. 68/2015)usvojen 31. jula 2015. godine ne primenjuje se u potpunosti, što nanosi štetu domaćoj privredi i radnicima, zajednička je ocena udruženja poslodavaca putne privrede "Putar", srpskog društva za puteve "Via vita" i putarskih sindikata.

Izgradnju puteva dobijaju strane firme, koje zapošljavaju svoje radnike, srpski podizvođači ne primaju plate redovno, a država gubi na porezima. Na okruglom stolu o poslednjim izmenama Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015 - dalje: Zakon), navedeno je šta treba promeniti i zatraženo da se usvoji Direktiva Evropske unije 2014/24, u kojoj stoji da finansijski najniža ponuda - nije i najbolja.

Putarske firme traže da se u Zakonu definiše šta je "ekonomski najpovoljnija ponuda", jer često najjeftinije ponude budu najnižeg kvaliteta.

Da bi domaći građevinci dobili posao traži se da imaju ostvaren određeni poslovni prihod, a taj takozvani finansijski kapacitet onemogućava im da učestvuju u poslovima vrednijim od 500 miliona dinara.

"Što je investicija veća ovaj uslov će sve teže i teže ispuniti domaća preduzeća. Što je investicija veća smanjuje se mogućnost učešća domaćih preduzeća u javnim nabavkama, a potrebno je, u cilju porasta privrede, omogućiti rad domaćim preduzećima", kaže Marija Joković iz Unije poslodavaca putne privrede "Putar".

Putna preduzeća traže i da se ograniče uslovljavanja naručioca poslova koji se finansiraju iz budžeta, kao što je, na primer, da firma mora da koristi mašine određenih karakteristika.

Kada se, pak, novac dobija od međunarodnih institucija, problem je što se onda umesto srpskog Zakona, primenjuju propisi EU. Međutim, i tada je moguće dogovoriti se sa stranim investitorima da se primenjuje srpski Zakon.

"Na taj način opet srpske firme imaju šansu da dobiju posao. U suprotnom kao što znate na Koridoru 10, iz sve tri banke kredit se realizuje iz 1,5 miliardi evra, a da ni jedna srpska kompanija nije dobila posao", kaže Biljana Vuksanović iz Srpskog društva za puteve "Via vita".

Sindikati traže da se u Zakon uvede i obaveza da javne radove ne izvode nesavesni poslodavci.

"Da se preduzećima koja ne poštuju radnike, odnosno koja ne isplaćuju zarade, poreze, doprinose, sve ono što pripada, jednostavno ne dodeljuju poslovi, ili ako se u procesu gradnje ili održavanja puteva ispostavi da oni to ne rade, da im se ne odobravaju više poslovi", ističe Sonja Vukanović iz Samostalnog sindikata putara Srbije.

Nisu samo izmene Zakona dovoljne za poboljšanje. Belgijsko iskustvo govori da novac treba da bude uložen u kvalitetne i dugoročno značajne projekte, uz uslov da radnici primaju plate, imaju zdravstveno i socijalno osiguranje i bezbedne uslove rada.

"Veoma je važno da imamo dobru kontrolu i provere nadležnih službi da bi se izbegle zloupotrebe i prevare", kaže Verner Buelen iz Evropske federacije radnika građevinarstva i drveta.

Sa boljom kontrolom javnih nabavki povećala bi se i konkurentnost i mogućnost da više preduzeća dobije posao. Prethodne izmene Zakona nisu prošle javnu raspravu, te je neophodno da usklađivanjem sa evropskim propisima Zakon usvoji rešenja koja traži domaća privreda.

Izvor: Vebsajt RTS, Srđan Dimitrijević, 11.12.2015.
Naslov: Redakcija