Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

GRAD BEOGRAD PREUZEO NADLEŽNOST NAD SVIM OPŠTINSKIM GRAĐEVINSKIM INSPEKCIJAMA: Održana sednica Skupštine Grada Beograda


Odbornici Skupštine grada složili su se sa izmenama Odluke o Gradskoj upravi Grada Beograda ("Sl. list grada Beograda", br. 126/2016, 2/2017, 36/2017 i 92/2018), kao i sa Izmenom i dopunom Odluke o Gradskom pravobranilaštvu ("Sl. list grada Beograda", br. 78/2014, 2/2015 i 114/2016). Kako je precizirao pomoćnik gradonačelnika Andreja Mladenović, grad je preuzeo nadležnost nad svim opštinskim građevinskim inspekcijama.

"Odluka je rezultat zajedničkih aktivnosti Gradske uprave i Vlade Srbije poslednjih meseci. Nadležnost nad građevinskim inspekcijama u opštinama prelazi, dakle, u Sekretarijat za inspekcijske poslove. Nekad centralizacija mora da se sprovede da bismo dobili konkretan rezultat. Propust u nadležnostima i različito tumačenje zakona koristili su oni koji su radili protivzakonito. Ovo je način da se uđe u postupak rušenja nelegalnih objekata i suzbijanje bespravne gradnje, s obzirom na to da je ovo postao jedan od najvećih problema u Beogradu", rekao je Mladenović.

On je podsetio da je satelitski snimak sačinjen u novembru 2015. godini, te da nijedan objekat koji je nelegalno građen nakon toga neće moći da bude ozakonjen. Takođe, bespravni objekti više neće moći da se priključe na infrastrukturu.

Kako je pre toga pojasnio v.d. sekretara za upravu Nikola Prelević, na osnovu zakonskih izmena, celokupan inspekcijski nadzor nad izgradnjom objekata, za koje rešenje o građevinskoj dozvoli izdaje gradska opština, u nadležnosti je grada, osim nadzora koje vrši resorno ministarstvo. Precizirani su poslovi inspekcijskog nazora u skladu sa ovlašćenjima građevinskog inspektora, kao i odredbe koje se odnose na drugostepeni upravni postupak.

Sekretarijat za inspekcijske poslove preuzeće od uprava gradskih opština arhivu i nezavršene poslove u roku od mesec dana od stupanja na snagu ove odluke. Ovaj sekretarijat će okončati postupke koji su započeti po žalbama na prvostepena rešenja opština u oblastima inspekcijskog nadzora građevinske inspekcije i u stambenoj oblasti, a koji nisu završeni do dana stupanja na snagu zakona.

Kada je reč o drugoj odluci, gradski pravobranilac Ljiljana Blagojević pojasnila je da se izmenom očekuje veći stepen odgovornosti u radu pravobranilaštva. Naime, u odluku je dodato da se zamenik gradskog pravobranioca razrešava kada nesavesno, neprofesionalno ili nezakonito obavlja funkciju na koju je imenovan.

Skupština grada otpisala je neizmirena potraživanja za stanove solidarnosti na dan 31. decembra 2016. godine prema “Galenici” i njenom zavisnom društvu “Galing”, a donela je i Odluku o konverziji potraživanja po osnovu ustupljenih javnih prihoda u trajni ulog u kapitalu “Tigra” na dan 1. februara 2018. godine, sa pripadajućom kamatom do 21. juna.

Zamenik gradonačelnika Goran Vesić ovim povodom pojasnio je da je reč o uobičajenoj proceduri koja se radi na osnovu odluke Vlade Republike Srbije, te da se slične odluke donose godinama unazad.

Na sednici su date i saglasnosti na izmenu Statuta Urbanističkog zavoda i Program poslovanja za 2018. JKP “Beogradski metro i voz”. Takođe, konstatovano je i da je zaštitniku građana prestala dužnost zbog podnete ostavke.

Izvor: Vebsajt Grada Beograda, 14.11.2018.
Naslov: Redakcija