Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

KREDITI INDEKSIRANI U ŠVAJCARSKIM FRANCIMA: Problem zaduženih u CHF može se rešiti pokretanjem sudskog postupka za raskidanje ugovora. Tužbu za raskid ugovora o stambenom kreditu u švajcarcima mogu da podnesu svi dužnici koji imaju aktivan ugovor sa bankom, odnosno ako već nije raskinut od strane banke i nije aktivirana hipoteka. Klijenti koji su podneli neku drugu tužbu protiv banke bez ikakvih smetnji paralelno mogu ući u postupak za raskid ugovora


Jedini spas za građane koji imaju stambene kredite u švajcarskim francima je da pokrenu sudski postupak za raskidanje ugovora, poručuje Dejan Gavrilović, predsednik Udruženja bankarskih klijenata "Efektiva".

On objašnjava kako najlakše stići do raskida ugovora, koliki su troškovi sudskog postupka, te kako izgleda kompletan proces. Gavrilović ističe da je za početak najbitnije da dužnik zna suštinu raskida ugovora sa bankom.

- U pitanju je takozvana dinarska restitucija, odnosno svaka strana nakon donete presude o raskidu ugovora vraća onoj drugoj ono što je od nje primila. Pošto su u opticaju bili isključivo dinari, a švajcarce niko nije ni video, to znači da klijent banci vraća dinarski iznos koji je dobio na dan isplate kredita, dok njemu banka vraća sve njegove dinarske uplate od prve rate do danas. Obe strane imaju pravo na zateznu kamatu, pa nakon što se izvrši takozvano prebijanje međusobnih potraživanja, u većini slučajeva klijent duguje banci još neki novac, nakon čega se kredit zatvara - navodi Gavrilović.

Tužbu za raskid ugovora o stambenom kreditu u švajcarcima mogu da podnesu svi dužnici koji imaju aktivan ugovor sa bankom, odnosno ako već nije raskinut od strane banke i nije aktivirana hipoteka. Klijenti koji su podneli neku drugu tužbu protiv banke mogu bez ikakvih smetnji da paralelno uđu u postupak za raskid ugovora.

Ko se upusti u tužbu za raskid ugovora o kreditu, može to učiniti i putem ovog udruženja, u okviru kolektivne tužbe, a treba da priloži kopiju ugovora o kreditu, aneks ugovora, ako ga je bilo, i punomoćje za advokata, koje se potpisuje u Udruženju ili se dobija imejlom.

Svakako, ne treba prevideti i troškove čitavog postupka, koji iznose ukupno oko 44.000 dinara.

- Advokat se plaća 200 evra, odnosno oko 24.000 dinara, za celu uslugu vođenja postupka do kraja, a plaća se na početku, prilikom predaje dokumentacije. Tu je i sudska taksa, koja iznosi 100.000 dinara, a deli je 10 klijenata koji tuže zajedno, što znači da je to još 10.000 dinara po osobi. Na kraju, tu su i troškovi za sudskog veštaka, koji iznose takođe oko 10.000 dinara po osobi, a plaća se pred kraj prvostepenog postupka - navodi Gavrilović.

On napominje i da je bilo slučajeva da banke klijentu ponude vansudski dogovor nakon podnošenja tužbe.

- Ima nekoliko banaka koje su nakon početka sudskog procesa nudile klijentima da otplate i do upola manji iznos duga i završe sve vansudski. Do sada smo dobili desetak prvostepenih presuda u korist dužnika za raskid ugovora i jednu pravosnažnu. Trenutno imamo oko 1.000 pokrenutih tužbi protiv banaka za raskid ugovora, dok ih je ukupno u Srbiji podneto oko 2.500 - kaže on i podseća da kod nas ima oko 20.000 vlasnika stambenih kredita u švajcarcima.

Treba pomenuti i troškove u slučaju da dužnik izgubi spor sa bankom. Naime, kako navode u "Efektivi", u slučaju gubitka spora, ukupni troškovi drugoj strani su procenjeni na oko 200.000 dinara, odnosno 20.000 dinara po osobi. Ipak, kažu da do sada nijedan dužnik koji je preko njih tužio banku nije izgubio spor.

Izvor: Vebsajt Alo, Ivana Žigić, 13.11.2017.
Naslov: Redakcija